Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) С тържествено заседание започна работа 45-ото Народно събрание

С тържествено заседание започна работа 45-ото Народно събрание

С тържествено заседание започна работа 45-ото Народно събрание

Отк­риването на новия пар­ламент остана без обща снимка на народ­ните пред­с­тавители, след като от трите нови пар­тии отказаха да се снимат с депутатите от ГЕРБ

С тър­жес­т­вено заседание започна работа 45-ото Народно съб­рание. То се проведе в историчес­ката сграда на площад “Народно съб­рание“, комен­тира БНТ. По Кон­с­титуция заседанието откри най-възрастният народен пред­с­тавител. Сред новите депутати — това е Мика Зай­кова от “Има такъв народ“. Поради липса на елек­т­ронна сис­тема в старата сграда на НС се наложи Зай­кова поименно да провери дали има кворум, като прочете имената на всички 240 депутати. Всеки в залата тряб­ваше да каже дали е тук или да вдигне ръка. Народ­ното съб­рание реши заседанието да се предава пряко по БНТ и БНР, така че, моля за усмивки и за радост. Нека народът да види, че депутатите от 45 НС са с добро нас­т­роение и имат хумор, откри заседанието Зай­кова като заяви, че се надява да е добра орис­ница. Новите депутати положиха клетва. Беше решено депутатите, които са в изолация или под каран­тина да учас­т­ват дис­тан­ционно чрез интер­нет плат­форма. Петима депутати, сред които и Слави Трифонов положиха клетва онлайн. След това проз­вуча хим­нът на Репуб­лика Бъл­гария и хим­нът на Европа. В речта си при отк­риване на заседанието президен­тът Румен Радев увери, че още в понедел­ник ще проведа кон­сул­тации за със­тавяне на правител­с­тво. Дър­жав­ният глава нап­рави обръщение към народ­ните пред­с­тавители в новото 45-о Народно съб­рание. В тър­жес­т­веното си слово президен­тът изтъкна предиз­викател­с­т­вата, пред които са изп­равени новите законот­ворци, както и задачата им да излъчат правител­с­тво. ‚С вота си избирателите поис­каха нови хора и изб­раха вас. Никой не е без­г­решен, но онези, чието политическо битие започва сега, имат шанса да запишат на общес­т­веното поп­рище една красива глава в своите биог­рафии, затова приемете лип­сата на опит като въз­мож­ност. В тази зала има дос­тойни политици с пар­ламен­тарно минало, които отс­тояваха пар­ламен­таризма. От вас зависи новото Народ­ното съб­рание да заработи професионално и поч­тено. Десис­лава Атанасова от коалиция ГЕРБ-СДС в слово по време на пър­вото заседание , заяви че, ще пред­ложим кабинет, който от ден първи да може да заработи на бързи обороти. Няма нужда да се лъжем, че този пар­ламент едва ли ще изкара пъл­ния си 4-годишен ман­дат, заяви в пър­вата си реч като народен пред­с­тавител от името на ПГ на “Има такъв народ“ зам.-председателят на пар­тията Тошко Йор­данов. Основ­ната задача на “Има такъв народ“ е задъл­жителна промяна в Избор­ния кодекс. Има няколко елемен­тарни неща, които искат хората и този пар­ламент е длъжен да ги нап­рави, категоричен е Йор­данов. Не преговаряме със зад­кулисието за власт и пари, не правим никакви скрити договорки — нито с Борисов за правител­с­тво, нито с ДПС за президент. Това каза от своя страна в пър­вата си реч лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. ДПС няма да гласува за пар­тия или коалиция без ясна прог­рама, заяви пред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ в пър­вата си реч. Считаме, че е легитимно, ако ни бъде пред­ложено да влезем в раз­говор с “Има такъв народ“, раз­бира се, не става дума за пакетна под­к­репа, а за под­к­репа на политики, каза пред­седателят на “Демок­ратична Бъл­гария“ Христо Иванов. Ако “Има такъв народ“ излъчи свое пред­ложение за кабинет, ние сме готови да под­к­репи и други дейс­т­вия, обясни още Иванов. Коалиция с мут­рите не трябва да има, заяви от трибуната на 45-ото Народно съб­рание Мая Манолова, съп­ред­седател на коалиция “Изп­рави се! Мутри вън!“.

След почив­ката от ГЕРБ пред­ложиха гласуването за пред­седател на НС да става със ставане от място с поименно извик­ване по азбучен ред и извик­ване на “за“, “против“ и “въз­дър­жал се“, с мотивът, че изборът на пред­седател е едно от знаковите събития в НС. Депутатите обаче отх­вър­лиха пред­ложението на дос­коро управ­ляващите и изб­раха Ива Митева — Руп­чева от “Има такъв народ“ за пред­седател на пар­ламента. За нея гласуваха 163 народни пред­с­тавители. Цвета Караян­чева, която беше пред­ложение на ГЕРБ-СДС, събра 75 гласа. НС избра анб­лок и заместник-председатели — Цвета Караян­чева от ГЕРБ-СДС, Вик­тория Василева от “Има такъв народ“, Крис­тиян Вигенин от “БСП за Бъл­гария“, Мукад­дес Нал­бант от ДПС, ген. Атанас Атанасов — “Демок­ратична Бъл­гария“ и Татяна Дон­чева — “Изп­рави се! Мутри вън!“

Тър­жес­т­веното заседание за отк­риването на новия пар­ламент остана без обща снимка на народ­ните пред­с­тавители, тъй като от трите нови пар­тии са отказали да се снимат с депутатите от ГЕРБ, комен­тира още БНТ.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...