Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Здравният министър: Обсъждаме разхлабване на мерките след януари

Здравният министър: Обсъждаме разхлабване на мерките след януари

Здравният министър: Обсъждаме разхлабване на мерките след януари

Заплахите от браншовете не са уместни, коментира проф. Костадин Ангелов

Обсъж­даме раз­х­лаб­ване на мер­ките след края на месец януари, това ще бъде обсъдено през идните дни. В момента имаме добри резул­тати, нека да бъдем разумни, нетър­пението не е добър съвет­ник, заяви минис­търът на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов. Той се реимунизира срещу COVID-19. Втората вак­сина му беше пос­тавена в Клиниката по нев­рология на “Алек­сан­д­ров­ска“, съобщи телевизия „Бъл­гария он еър”. Една война не се печели със зап­лахи, това не е под­ход, за който и да е бранш. Мой дълг е да запазя живота на хората. Зап­лахите от бран­шове не са умес­тни, дали харес­ват, или не мер­ките, не ме въл­нува, за мен е важно здравето на всеки бъл­гар­ски граж­данин. За мен здраве, образования и спорт са важни, рес­торан­тьорите и заведенията не са приоритет в момента, заяви професорът. Въз­мож­нос­тите, които дава вак­сината, са изк­лючително обнадеж­даващи. Въз­мож­ността аз да не се раз­болея е изк­лючително висока, комен­тира проф. Ангелов.

През март-април вероятно ще може да се започне с имунизирането на всички желаещи — обяви глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор Ангел Кун­чев след прис­тигането на дос­тавка от вак­сината срещу COVID-19 на “Пфай­зер“ и “Бион­тех“. До момента някои области са прик­лючили с първа фаза на вак­синиране. Още от тази сед­мица в Плов­див, Бур­гас могат да започ­нат с втора фаза. Това ще стане може би след седмица-две и в София, добави Кун­чев. Прис­тиг­налите дози са 18 720 и са наполовина от пред­варително обявените. Само тази дос­тавка на вак­сини на “Пфай­зер“ е сък­ратена наполовина. Оттук нататък влизаме в график. Всеки, който е получил пър­вата си доза от вак­сината срещу коронавирус, ще получи със сигур­ност и втората — без значение от забавянето с дос­тав­ките, увери глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор.

В началото на фев­руари се очаква да прис­тиг­нат още 35 000 от препарата на “Пфай­зер“, а след това средата на месеца ще има и втора дос­тавка от същата ком­пания. Тогава вероятно ще се ком­пен­сират и количес­т­вата, които тряб­ваше да прис­тиг­нат днес, увери дирек­торът на Изпъл­нител­ната аген­ция по лекар­с­т­вата Бог­дан Кирилов. През след­ващата сед­мица се очак­ват 4000 вак­сини от произ­водителя “Модерна“. Засега нямаме съоб­щени сериозни нежелани лекар­с­т­вени реак­ции от тази вак­сина. До миналата сед­мица имаме 19 общо, което е около 1 на 1000. Всички съоб­щени са несериозни, които са описани в общата харак­терис­тика, допълни Кирилов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...