Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ГЕРБ и ОП „предлагат фигура” – прокурор, разследващ главния прокурор

ГЕРБ и ОП „предлагат фигура” – прокурор, разследващ главния прокурор

Това пред­виж­дат пред­ложения за законодателни промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдеб­ната власт, които ще внесат в пар­ламента депутати от управ­ляващото мнозин­с­тво, обявиха на брифинг Десис­лава Атанасова и Красимир Ципов от ГЕРБ. Законодател­ната инициатива цели да отговори на препоръките на Венециан­с­ката комисия, на ЕК и да се съоб­рази с тъл­кувателно решение на Кон­с­титуцион­ния съд във връзка със законоп­роекта на МС от края на миналата година по същата тема. Новото пред­ложение пред­вижда право да пред­лагат такъв прокурор да имат минимум 6 членове на прокурор­с­ката колегия на Вис­шия съдебен съвет /ВСС/, обясни Атанасова. Изборът ще се извър­шва от Пленума на ВСС с обик­новено мнозин­с­тво. Изис­к­ванията към кан­дидатурата включ­ват минимум 12 години магис­т­рат­ски стаж във вър­хов­ните съдилища, придобит статут на нес­меняемост, наличие на високи професионални, нрав­с­т­вени и морални качес­тва, както и през пос­лед­ните две години да не е имал налагани дис­цип­линарни наказания. Делата за прес­тъп­ления, извър­шени от глав­ния прокурор, ще бъдат под­съдни на Специализирания наказателен съд, каза Ципов.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие