Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Главният прокурор Гешев подкрепи паметник на президента Уилсън в София

Главният прокурор Гешев подкрепи паметник на президента Уилсън в София

Главният прокурор Гешев подкрепи паметник на президента Уилсън в София

Глав­ният прокурор Иван Гешев и ръковод­с­т­вото на Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария (ПРБ) привет­с­т­ват инициативата на Асоциацията на прокурорите и на Камара на следователите за пос­тавяне на бюст-паметник на американ­с­кия президент Удроу Уил­сън в София в знак на приз­нател­ност на бъл­гар­с­кия народ към неговите зас­луги за запаз­ване на национал­ния суверенитет и териториал­ната цялост на страната ни. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на прокуратурата.

Прокуратурата се надява инициативата на двете професионални организации на магис­т­ратите да получи широка общес­т­вена и инс­титуционална под­к­репа.

Това ще бъде знак, че бъл­гар­с­кият народ знае и помни делото на Удроу Уил­сън, който освен със забележител­ните си дип­ломатически пос­тижения, си е завоювал място в историята като блес­тящ док­тор по история, човек с модерно и хуманно мис­лене и борец за мир.

Идеята на прокурорите и следователите е под­к­репена и от проф. Анд­рей Пан­тев.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие