Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Георги Михайлов: Нацията е в стрес. Трябва ни повече спокойствие!

Проф. Георги Михайлов: Нацията е в стрес. Трябва ни повече спокойствие!

Проф. Георги Михайлов: Нацията е в стрес. Трябва ни повече спокойствие!

Не бива самолечение, масовото тестване е правилният път, смята медикът и народен представител от левицата

“Ние виж­даме на терен стреса в нацията. Хора, които не се нуж­даят от бол­нично лечение, нас­тояват да бъдат приети в бол­нично заведение. Най-накрая трябва да се раз­бере, че това не е особено опасна инфек­ция. Смър­т­ността ѝ е – те го пуб­ликуваха вече големите специалисти в света, не бъл­гар­с­ките оратори, които говореха, че смър­т­ността е зас­т­рашително висока – тя е 3 на 1000“. Лечението на това инфек­циозно заболяване не се раз­личава същес­т­вено от лечението на всички други рес­пираторни инфек­ции, каза пред БНР лекарят проф. Георги Михай­лов, депутат от БСП, който отиде да лекува пациенти с Covid в бол­ницата в Свищов. Според него е наложително дър­жавата да пред­п­риеме разяс­нителна кам­пания.

Трябва да има кам­пания, която да дос­тигне до съз­нанието на всеки бъл­гар­ски граж­данин. Да се раз­бере, че това не е особено опасна инфек­ция, че спокойно огром­ният брой от пациен­тите могат да се лекуват в домашни условия. Че не бива да се самолекуват, както се случва, че не могат хората да се „пом­пат“ с кор­тикос­тероиди и с хепарин“, под­черта проф. Михай­лов в предаването „Преди всички“.

Драматизирането на ситуацията не е полезно в момента, категоричен е проф. Георги Михай­лов. Не е момент да говорим за кар­динал­ните проб­леми, които са извес­тни на сис­темата, сега е време за оперативни решения, изтъкна той.  

Кар­тината в бол­ницата в Свищов продъл­жава да бъде сериозна. Става дума за зас­таряващ личен със­тав, за материална база със скромни въз­мож­ности. Няма въз­мож­ности за дихателна реанимация. Основ­ните проб­леми са свър­зани с кад­ровия със­тав – хора в пен­сионна въз­раст и прид­ружаващи заболявания, което съз­дава у тях тревож­ност. Извън Covid отделението работи само това за диализа – така описа ситуацията в Свищов Георги Михай­лов. 

В момента в лечеб­ното заведение има нас­танени около 40 души. Ситуацията е динамична, всеки ден се изпис­ват много озд­равяващи и се приемат много хора. Лекари от други градове са готови да се присъединят към екипа, раз­каза депутатът лекар. Той обаче е на мнение, че „с доб­ровол­чески акции няма да се струк­турират проб­лемите в здравеопаз­ването“, заяви Михай­лов.

Covid бол­ниците са вариант за пред­паз­ване на цялата сис­тема от заразяване, смята Георги Михай­лов. Той цитира статис­тики от САЩ, където основ­ните причини за смър­т­ност си остават социално значимите заболявания.

Чудото“ в Мад­рид и Словакия се дължи на масово тес­т­ване, отбеляза още Георги Михай­лов. Той припомни, че в Дания вчера бе раз­к­рит цен­тър за масово тес­т­ване с капацитет 8 хиляди проби на час и посочи, че Бъл­гария е на едно от пос­лед­ните места по тес­т­ване на населението. Михай­лов добави, че е „извън всякакъв професионализъм“ в общес­т­веното прос­т­ран­с­тво да се под­х­вър­лят твър­дения, че от масовото тес­т­ване няма смисъл, защото давало само момен­тна снимка.

Икономика

Месечна инфлация от 0,5% и забавяне на годишната до 0,1% през декември

През декем­ври 2020 г. месеч­ната инф­лация в Бъл­гария се повишава с 0,5%, докато годиш­ната инф­лация се забавя до едва 0,1%, показ­ват данни на …

Прочети още:

Loading...

Култура

Симфоничният оркестър на БНР се завръща

На 5 февруари ще прозвучи една от най-цветните му програми с красиви и популярни рапсодии

“Нашето зав­ръщане в кон­цер­т­ната зала ще бъде вдъхно…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Манчестър Сити изпревари Ливърпул

Ман­чес­тър Сити разби у дома Крис­тъл Палас с 4:0 в мач от 19-ия кръг на анг­лийс­ката Висша лига и записа пета поредна шам­пионатна победа и…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие