Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) “Отровното трио“ кани партии и НПО да търсят механизми за честни избори

“Отровното трио“ кани партии и НПО да търсят механизми за честни избори

Николай Хаджигенов, Арман Бабикян и Велис­лав Минеков от “Отров­ното трио“ са поканили извън­пар­ламен­тарни пар­тии на среща. Целта е съз­даване на мрежа и работни механизми за защита чес­т­ността на вота при пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори.

Мотивите ни са масовите злоупот­реби в рам­ките на избор­ния процес в полза на управ­ляващата пар­тия и без­дейс­т­вието на правораз­давател­ните органи при злоупот­реба с това основно кон­с­титуционно право, посоч­ват тримата. Пред Медияпул Хаджигенов уточни, че на раз­говор са поканени “Демок­ратична Бъл­гария“ (ДСБ, “Да, Бъл­гария“, “Зелено движение“), “Изп­рави се.БГ“ на Мая Манолова и пар­тията на шоумена Слави Трифонов “Има такъв народ“. Идеята на “Отров­ното трио“ е след изработ­ване на фун­к­циониращи механизми, които да поп­речат на изк­ривяването на избор­ните резул­тати, те да бъдат оповес­тени пуб­лично, за да може всеки бъл­гар­ски граж­данин да се инфор­мира или да се включи в защита на свобод­ните чес­тни избори в Бъл­гария. Преди ден в интервю за “Свободна Европа“ Хаджигенов обяви, че са готови да влязат в политиката, ако това е цената за свалянето на ГЕРБ от власт. Свободата има цена. Ако цената да свалим ГЕРБ и да съборим тази кочина, за да превър­нем дър­жавата в съв­ременна европейска дър­жавата, е ние да нагазим в кал­ното блато на политиката, което у нас е превър­нато в мръсна дума, вместо в нещо съзидателно. Ако това е цената, която трябва да плати всеки един от нас, то ние вероятно ще я платим, каза Хаджигенов пред “Свободна Европа“. Ако площадът е инс­т­румент за натиск, един ръжен в пар­ламента също е инс­т­румент за натиск, чет­вър­тата власт също е инс­т­румент за натиск, неп­равител­с­т­веният сек­тор също е инс­т­румент за натиск. Трябва да се изпол­з­ват всички инс­т­рументи за натиск, за да не се случва това, до което стиг­нахме в Бъл­гария, под­черта Бабикян.

Според тях изходът от кризата минава през фор­мулата “всички срещу ГЕРБ“. Никой не може да бъде единична алтер­натива на ГЕРБ, но може да има няколко фор­мации, които да са алтер­натива на ГЕРБ, ще трябва да се прег­лът­нат обиди и жес­токо общес­т­вено мнение, но това трябва да се случи, посочи Минеков.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...