Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Коронавирусът у нас: Възприемчивостта към заболяването остава голяма

Коронавирусът у нас: Възприемчивостта към заболяването остава голяма

Коронавирусът у нас: Възприемчивостта към заболяването остава голяма

Спешните отделения изнемогват, съобщи директорът на “Пирогов“ проф. Асен Балтов

На 10-то място сме по смър­т­ност от заразата в ЕС и на чет­върто на Бал­каните. Към момента се нареж­даме на 21-во място по заболяемост в ЕС и на второ място на Бал­каните, обяви зам.-министърът на здравеопаз­ването Бойко Пен­ков на редов­ния сед­мичен брифинг за раз­п­рос­т­ранението на COVID-19 у нас. Смър­т­ността също нарас­тва — само за пос­лед­ната сед­мица има ръст от 50%, предуп­реди той. С 1/3 ежесед­мично нарас­тва броят на приетите в бол­ница, а от интен­зивни грижи се нуж­даят 7% от бол­ните. Въз­п­рием­чивостта към заболяването остава голяма. Далеч сме от изг­раж­дането на колек­тивен имунитет, обяви още д-р Пен­ков. Пър­вите флакони “Рем­десивир“ прис­тиг­наха. От здрав­ното минис­тер­с­тво съоб­щиха, че 2593 флакона от лекар­с­т­вения продукт ще получат регионал­ните здравни инс­пек­ции в София-град, София област, Благоев­г­рад, Пер­ник и Кюс­тен­дил. Лекар­с­т­вото се изпол­зва при лечение на сред­нотежки и тежки пациенти с доказана коронавирусна инфек­ция. Ръст има и при заразените медици. Над 2000 от тях са заразени — 37% са лекари, а 33% — медицин­ски сес­три, съобщи още зам.-министърът. Регис­т­рирано е 102% нарас­т­ване на сред­носед­мич­ния брой заразени. Ръст на заразените се отчита във всички въз­расти. Сериозно увеличение има при заразените ученици в гим­назиален и прогим­назиален етап.

Спеш­ните отделения изнемог­ват, съобщи дирек­торът на “Пирогов“ проф. Асен Бал­тов. Той добави, че се очаква броят на хос­питализираните до дни да нарасне до 4000. Става задъл­жително да се включат и час­т­ните бол­ници, каза още той, добавяйки, че в “Пирогов“ отварят още две отделения за лечение на COVID-19.

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...