Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Връчиха юбилейни медали на български и руски ветерани от Втората световна война

Връчиха юбилейни медали на български и руски ветерани от Втората световна война

Връчиха юбилейни медали на български и руски ветерани от Втората световна война

Церемонята се проведе в Цен­т­рал­ния военен клуб. Поводът бе отбеляз­ването на 75 години от края на Втората световна война. Това е част от поредицата инициативи на военно-патриотичната организация във връзка с годиш­нината. Организаторите бяха взели всички противоепидемични мерки.

Юбилеен медал „75 години от победата във Великата Отечес­т­вена война 19411945 г.“ на бъл­гар­ски ветерани от столицата връчи Владимир Чер­т­ков от посол­с­т­вото на Рус­ката федерация у нас. Сред удос­тоените бяха пред­седателят на СВВБ доц. д-р Иван Сечанов, заместник-председателят доц. д-р Софи Пин­кас, пред­седателят на Столич­ната организация на СВВБ Мария Стоянов, пол­ков­ник от запаса Николай Геор­гиев (Шмай­зера), пол­ков­ник от запаса д-р Митка Захариева и др.  

Доц. д-р Иван Сечанов връчи на руски ветерани от вой­ната, живеещи в София, юбилей­ния медал „75 години от победата над фашизма“. Отличието е учредено от СВВБ. С него се удос­тояват бъл­гар­ски и чуж­дес­т­ранни граж­дани с принос за отбеляз­ване на годиш­нината.     

Наг­раж­даването се проведе под ръковод­с­т­вото на заместник-председателя на СВВБ пол­ков­ник от запаса Петър Пан­дур­ски. В него учас­т­ваха още Алек­сей Новоселов от посол­с­т­вото на Рус­ката федерация у нас и други пред­с­тавиители на ръковод­с­т­вто на СВВБ.

Ветераните – бъл­гар­ски и руски, бяха поз­д­равени с емоционални изпъл­нения от фор­мация „Армейска песен“ на Пред­с­тавител­ния ансам­бъл на Въоръжените сили. С популяр­ната съвет­ска песен от вой­ната „Три тан­киста“ Сунай Чалъков поз­д­рави най-стария тан­кист в Бъл­гария 98-годишния Николай Геор­гиев (Шмай­зера). Юбилейни медали ще получат и други ветерани, които поради нап­ред­налата въз­раст не можаха да присъс­т­ват на тър­жес­т­вото.

Спир­дон Спир­донов

Снимки: Петър Пан­дур­ски

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...