Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб28112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) МОН разреши на училищата да избират онлайн форма на обучение

МОН разреши на училищата да избират онлайн форма на обучение

МОН разреши на училищата да избират онлайн форма на обучение

Училищата ще могат да преминават към обучение в елек­т­ронна среда от раз­с­тояние след раз­решение от минис­търа на образованието и науката, по пред­ложение на ръководителите на образовател­ните инс­титуции, пред­вижда нова заповед, съобщи Топновини.бг. Пред­ложението за преминаване към обучение от раз­с­тояние може да бъде нап­равено от ръководителите на образователни инс­титуции, в области с услож­нена епидемична обс­тановка, които попадат в чер­вена или оран­жева зона, съоб­разно критериите на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Когато се намират в тези зони и в кон­к­рет­ното училище има увеличаващ се брой отсъс­т­ващи и/или под каран­тина, както и нарас­т­ващ брой положителни проби за COVID-19 или случаи с грипоподобни сим­п­томи, ръководителят на образовател­ната инс­титуция може да инициира преминаване към обучение от раз­с­тояние. За да бъде издадено раз­решение, е необ­ходимо пред­ложението да е взето от педагогичес­кия съвет, съг­ласувано с общес­т­вения съвет и отчитане мнението на преоб­ладаващата част от родителите, съоб­щиха от МОН.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...