Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вече има онлайн петиция против носенето на маски на открито

Вече има онлайн петиция против носенето на маски на открито

Вече има онлайн петиция против носенето на маски на открито

Часове след анон­сираното от здрав­ния минис­тър Кос­тадин Ангелов, че ще издаде заповед за носенето на маски на отк­рито, тръгна онлайн петиция против носенето на отк­рито, съоб­щава БНР. Авторът на петицията Мимо Гар­сия се обръща към минис­тър Ангелов с предуп­реж­дението, че тази заповед ще раз­г­неви голям брой хора, които тотално ще се противопос­тавят на спаз­ването на трите Д-та и така пропастта между паникьори (с по две маски една върху друга) и привър­женици на теорията за светов­ната кон­с­пирация ще породи огромно нап­режение в общес­т­вото, уточ­нява Епицентър.бг. Има хора, които са много уплашени, носят по две маски, бук­вално нагодяват цялото си ежед­невие около вируса и са изк­лючително стресирани, а от друга страна има хора, които изобщо не вяр­ват и агресират, когато чув­с­т­ват, че свободите и правата им (дали си го внушават, дали наис­тина е така) са накър­нени, казва пред БНР Гар­сия.

Според него “когато се приеме такъв тип правило, което дори можем да кажем, че е абсур­дно в някаква степен (когато няма никой около теб, какъв е смисълът да носиш тази маска), допъл­нително се наг­нетява нап­режението и това реф­лек­тира върху цялото общес­тво. В петицията е посочено, че се под­к­репят нор­мал­ните мерки, сред които дис­тан­ция и дезин­фек­ция, уточни Гар­сия. Когато вляза в град­с­кия тран­с­порт, на зак­рито място, аз слагам маска и призовавам всички хора да ги спаз­ват, за да може здрав­ната сис­тема да издържи. Гар­сия под­черта, че изразената в петицията позиция идва от мис­ленето му на граж­данин и „човек, който раз­съж­дава трезво“. Аз нап­ример ходя час, до два дневно пеша по улиците и около мен наис­тина няма хора в този момент. И да бъда глобен, защото не нося маска, тъй като бук­вално съм сам и се движа, това вече минава някаква граница на разума. Мимо Гар­сия заяви още, че „когато се урегулира тази заповед и тя е в нор­мални граници, разумна, ще я спаз­ваме и одобри апела на премиера Бойко Борисов заповедта да се прецизира.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие