Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт01122020

Брой 231, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП “Триадица“: Информацията за напуснали 40 социалисти е манипулативна и невярна

БСП “Триадица“: Информацията за напуснали 40 социалисти е манипулативна и невярна

БСП “Триадица“: Информацията за напуснали 40 социалисти е манипулативна и невярна

Повечето от обявените за напуснали декларирали, че е злоупотребено с името им

Във връзка с тиражираната във Фейс­бук инфор­мация за напус­нали 40 социалисти от БСП „Триадица“, пред­седателят й Диана Тонова заяви, че тя е манипулативна и невярна. “Съг­ласно Устава на БСП, член­с­т­вото в пар­тията се прек­ратява по соб­с­т­вено желание, заявено пис­мено пред основ­ната пар­тийна организация (ОПО), което се кон­с­татира на съб­рание. Проведох раз­говор с няколко от членовете на ОПО, от който се установи, че съб­рание не е провеж­дано, не е налице и пис­мено заяв­ление за напус­кане от нито един от членовете му, обясни Тонова, цитирана от официал­ния сайт на социалис­тите. Самата организация, чийто пред­седател е Алек­сан­дър Вачев наб­роява около 17 човека, част от които 4 или 5 човека, са членове на семейс­т­вото му, записани малко преди 31.12.2019г., пред­полагам, за да се увеличи броят на делегатите от ОПО-то на Район­ната кон­ферен­ция“, обясни още Тонова. Тя отбелязва, че една част от членовете на организацията не са знаели нищо вчера и са заявили, че остават членове на БСП. Групичка от 7 души около Красимир Янков напусна БСП-Триадиица. Във Фейс­бук обявиха, че са 40!

Христо Проданов раз­кри манипулацията на водача на групич­ката — неус­пелият кан­дидат за кмет на “Триадица“ Алек­сан­дър Вачев, който записал десетина мър­тви души като членове на БСП,за да има един делегат повече на район­ната пар­тийна кон­ферен­ция. 40 социалисти от БСП-София напус­наха пар­тията. Всички те са от организацията, в която членува Румен Овчаров — в район “Триадица“. Социалис­тите си тръг­ват в знак неодоб­рение с политиката на лидер­ката Кор­нелия Нинова и случ­ващото се при социалис­тите, съобщи на Фейс­бук страницата си социалис­тът Асен Димит­ров. Инфор­мацията беше препечатана от няколко водещи медии, без да се провери истин­ността ѝ. Причина за напус­кането е несъг­ласие с водената политика и стил на работа. Според пуб­ликацията във фейс­бук сред­ната въз­раст на напус­налите е 40 години като с тях пар­тий­ната си книжка е хвър­лил и кан­дидатът за кмет на район Триадица Алек­сан­дър Вачев. Припом­няме, че на 29 сеп­тем­ври петима депутати от левицата напус­наха пар­ламен­тар­ната група Още тогава бе дадена заявка, че това не е еднок­ратен акт, а пред­с­тоят и още социалисти, които ще напус­нат БСП.

Не са 40, а само 7 — това е една групичка около Красимир Янков, заяви пред Епицентър.бг депутатът Христо Проданов, който в момента е сек­ретар на ИБ на БСП и е бивш пред­седател на район “Триадица“. Проданов обясни още, че водачът на групич­ката Алек­сан­дър Вачев, бив­шият пред­седател на тази пар­тийна организация, през 2019 година е бил кан­дидат за кмет на район “Триадица“ и на тър­жес­т­вата на “Буз­лу­джа“ е зас­танал на трибуната до Кор­нелия Нинова, демон­с­т­рирайки под­к­репата си за нея. Тогава вяр­ваше на Нинова, сега извед­нъж спрял да ѝ вярва, учудва се Проданов. Той е раз­говарял с няколко от обявените за уж напус­нали БСП и те му дек­ларирали, че е злоупот­ребено с тях­ното име и че ще нап­равят опровер­жение. Проданов раз­кри и манипулацията на Алек­сан­дър Вачев — “в края на миналата година той записал проформа като членове в организацията майка си, баща си, сес­тра си и още куп род­нини, за да увеличи брой­ката на член­с­ката маса и така да има един делегат повече на район­ната пар­тийна кон­ферен­ция. От обявените като напус­нали близо 30 членове на двете пар­тийни ядра, 10 са мър­тви души, уточни Проданов. А останалите опровер­гават инфор­мацията за напус­кането им. Източ­никът на инфор­мацията пък — Асен Димит­ров — е гуруто на Красимир Янков, когото в БСП наричат “Асен Дебелия“, бивш виса­джия, близък до убития криминален бос и шеф на ВИС-2 Георги Илиев, посочва Проданов. Асен Димит­ров е бивш член на Национал­ния съвет на БСП от времето на Станишев, сегашен критик на Нинова и спод­виж­ник на Красимир Янков.

България

Икономика

Ще има засилени проверки в хотели и къщи за гости за 8 декември

Ще има засилени проверки в хотели и къщи за гости за 8 декември

Вед­нага ще сезираме РЗИ, Комисията за защита на пот­ребители и МВР за извър­ш­ване на масови извън­редни проверки в къщи за гости и в хотели по …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Арсенал с трета поредна домакинска загуба

Арсенал загуби у дома от Уул­вър­хем­п­тън с 1:2 в мач от десетия кръг на анг­лийс­ката Висша лига и записа трето поредно поражение на свой те…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Първи сняг точно на Андреев ден – това е добра поличба за стопаните

Първи сняг точно на Андреев ден – това е добра поличба за стопаните

Да падне пър­вият сняг точно на Анд­реев ден т.е. точно в пър­вия ден на зимата за стопани от Северозапада е добра поличба. Народът ни си го е …

Прочети още:

Loading...