Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистите се противопоставиха на лобистко решение на Столична община

Социалистите се противопоставиха на лобистко решение на Столична община

Днес в Столич­ния общин­ски съвет, докато под прозор­ците на Общината протес­тиращите искат да сложат край на корум­пираното управ­ление на ГЕРБ и да променят вед­нъж и завинаги мафиот­с­кия модел на управ­ление на страната, управ­ляващите от ГЕРБ заедно с присъд­руж­ната им ВМРО взеха  поред­ното лобис­тко решение в ущърб на жителите на София.  На заседанието на Столич­ния общин­ски съвет беше нап­равено поред­ното “оптимизиране“ на тран­с­пор­т­ната схема на масовия град­ски тран­с­порт. Всъщ­ност обаче става въп­рос за сериозно влошаване на тран­с­пор­т­ното обс­луж­ване в редица квар­тали и за зак­риване на нощ­ния тран­с­порт на европейска столица. За сметка на това обаче се дават допъл­нителни 600 000 лева на година на час­тен превоз­вач, който все още стопанисва 16 линии от град­с­кия тран­с­порт срещу 135 млн. лева.

БСП отдавна, на всички свои форуми и във всички свои решения, се обяви срещу без­раз­бор­ното и лобис­тко отдаване на кон­цесии на дър­жавно и общин­ско имущес­тво и дей­ности в полза на час­тни оператори.  Пус­кането на две отделни линии по нап­рав­лението на автобуси 21 и 22 за Вой­няговци и Под­гумер показва двоен стан­дарт при решаването на съд­бата на раз­лич­ните линии в София. От самия док­лад на вносителите на тази точка става ясно, че други райони в града имат далеч по-голяма нужда от повишаване на качес­т­вото на тран­с­порта, но очевидно ГЕРБ взеха поред­ното необос­новано и лобис­тко решение. Всъщ­ност процедурата по пус­кането на тези линии е порочна от самото начало на под­пис­ване на договора с фир­мата превоз­вач. Сега договорът с нея остава неп­роменен, но въп­росът е същите ли са линиите и автобусите като обявените в пър­воначал­ната общес­т­вена поръчка.  

От БСП призоваваме всички общин­ски съвет­ници да не под­к­репят повече пороч­ните и лобис­тки прак­тики на Столич­ната община. БСП е била категорично против кон­цесионирането както в комисиите, така и в Столич­ния общин­ски съвет.

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...