Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Бюджетът на МВР се натоварва с ненужни структури, а служителите не получават адекватно заплащане

БСП: Бюджетът на МВР се натоварва с ненужни структури, а служителите не получават адекватно заплащане

БСП: Бюджетът на МВР се натоварва с ненужни структури, а служителите не получават адекватно заплащане

Социалистите са против нов орган към силовото ведомство, който ще дублира НСО

Пред­лагаме да отпадне пред­ложената нова струк­тура в Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи, която ще дуб­лира фун­к­циите на Национал­ната служба за охрана. Това е един неоп­рав­дан раз­ход. Ако приемете нашето пред­ложение, ще бъдат спес­тени немалко сред­с­тва и този освободен ресурс може да бъде пренасочен към изп­лащането на извън­ред­ния труд на служителите на МВР.“ Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Иван Иванов от пар­ламен­тар­ната трибуна. Според него тази нова струк­тура е  нежелана дори от самите служители в МВР и няма да има желаната ефек­тив­ност. „МВР си има дос­татъчно друга работа, има и недос­тиг на кадри. Пренасоч­ването на служители и натовар­ването им с охраната на физически лица е излишно“, отбеляза Иванов. По неговите думи на служителите на МВР трябва да се предос­тавят адек­ватни условия на труд: „С нашите пред­ложения отс­тояваме исканията на син­дикатите в МВР за преиз­чис­ляването на тех­ните въз­наг­раж­дения. Съз­дават се ненужни струк­тури и звена, които натовар­ват излишно бюджета, а в същото време служителите на МВР не получават адек­ват­ното зап­лащане, което им е необ­ходимо“. Иван Иванов под­черта, че ако тези пред­ложения на БСП бъдат приети сега, те ще могат да залег­нат в бюджета на МВР, който пред­с­тои скоро да се обсъжда, като по този начин хората в МВР ще бъдат удов­лет­ворени за труда, който полагат.

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...