Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Каракачанов призова за формиране на експертен кабинет

Каракачанов призова за формиране на експертен кабинет

Каракачанов призова за формиране на експертен кабинет

Готов съм да стана гарант за диалог, заяви лидерът на ВМРО

Повече от всичко сега е нужен фор­мат за диалог. Аз съм готов да гаран­тирам този диалог. Нас­коро поех ангажимент да се оттегля като вицеп­ремиер, ако Бойко Борисов и Румен Радев си подадат ръка в името на сваляне на нап­режението и екс­пер­тен кабинет, който да изведе Бъл­гария от тази момен­тна политическа криза без реван­шизми и политически прис­т­рас­тия, заявява в свое обръщение в Деня на независимостта лидерът на ВМРО, минис­тър на отб­раната и замес­т­ник министър-председател по общес­т­вения ред и сигур­ността Красимир Каракачанов, цитиран от „Нова телевизия”. Той е категоричен, че дата не трябва да се упот­ребява за пар­тийна пропаганда. Лидерът на ВМРО заявява още, че няма смисъл да говорим за Деня на независимостта и бъдещата независимост на дър­жавата ни, ако не решим важ­ните проб­леми на Бъл­гария. В Деня на бъл­гар­с­ката независимост, 22 сеп­тем­ври, призовавам всички политически фигури да не изпол­з­ват праз­ника за злобод­невни политически пос­лания, написа Каракачанов във Фейс­бук. Призовавам и протес­тиращите да не упот­ребяват подобни светли дати за пар­тий­ната пропаганда. Бъл­гар­с­кият народ е мъдър е не приема без­с­мис­лени край­ности, раз­поз­нава ПР акции, скрити зад милосър­дие, и може да отсее лицемерието. Огром­ното лицемерие! 22 сеп­тем­ври трябва да ни напомни още нещо — да спрем да злепос­тавяме страната си навън. Дали банално извес­тен бъл­гар­ски соросоиден учен ще нареди стан­дар­т­ните клишета пред западна либерална медия, дали бъл­гари ще платят на някой бал­кан­ски сайт да привиди зад президента дъл­гата ръка на някоя велика сила, нека спрем! Защото не това са важ­ните проб­леми на Бъл­гария днес. Важ­ните проб­леми са съв­сем други – дали ще успеем да пос­тиг­нем истин­с­ката промяна на пен­сиите, за която Обединените пат­риоти от години работим, дали ще успеем да се въз­пол­з­ваме наис­тина от референ­думите, които нас­коро по наше пред­ложение залег­наха в Избор­ния кодекс, дали ще поз­волим отново кон­т­ролираният вот да се въз­п­роиз­веде заради намесата на една противокон­с­титуционна пар­тия, дали ще поз­волим на югонос­тал­гиците в Скопие да нап­равят Бъл­гария най-мразената страна в младата македон­ска дър­жава, дали ще поз­волим на фанариотите да мен­тор­с­т­ват и по отношение на цър­к­вата в Македония, дали ще изчез­нем като нация в тази демог­раф­ска катас­т­рофа, която всички наб­людаваме, и след още 30 години дефек­тна демок­рация децата ни ще бъдат мал­цин­с­тво в соб­с­т­вената си дър­жава. Ако не нап­равим нищо от това, няма смисъл да говорим за Деня на независимостта и бъдещата независимост на дър­жавата ни. Вижда се, че протес­тът вече остана преди всичко сбор, нах­върли се върху протес­тиращите вицеп­ремиерът.

България

Икономика

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф.…

Прочети още:

Loading...

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Диков прати Локомотив (Сф) на върха във Втора лига

Отборът на Локомотив (София) се върна на върха във Втора лига, след като надви трудно с 3:2 Струм­ска слава. Двубоят от 11-ия кръг на ста…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Произ­водителите на пуйки във Великоб­ритания нас­тояват за спешно изк­лючение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работ­ници от чуж­бин…

Прочети още:

Loading...