Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) И проф. Румен Гечев подкрепи Корнелия Нинова за нов мандат като лидер на БСП

И проф. Румен Гечев подкрепи Корнелия Нинова за нов мандат като лидер на БСП

В свое писмо икономичес­кият екс­перт и народен пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” проф. Румен Гечев заявява: „Благодаря най-сърдечно на пар­тий­ните организации, които са ме пред­ложили за  пред­седател на БСП. Считам, че ще бъда най-полезен с учас­тието ми в общите екс­пер­тни усилия за раз­работ­ването на кон­к­ретни инс­т­рументи и механизми на нашата “Визия за Бъл­гария“.

В пред­с­тоящите вът­реш­нопар­тийни избори за пред­седател на БСП ще изберем лидер, който не само трябва да отговори на високите критерии на нашата почти 130-годишна пар­тия, но и да мобилизира потен­циала на БСП за решаването на общодър­жавни проб­леми в бъдещия пар­ламент. Убеден съм, че Кор­нелия Нинова притежава необ­ходимия професионализъм, опит и  мотивация за доказ­ването на БСП като пар­тия, която ще доп­ринесе за прев­ръщането на Бъл­гария в дос­тоен член на нашето европейско семейс­тво”.

Същев­ременно 246 социалисти от Ботев­г­рад се под­писаха под дек­ларация, в която остро се осъж­дат противоречията в Национал­ния съвет на БСП.

За съжаление през пос­лед­ните две години сме свидетели на противоречия и кон­фор­мизъм както вътре в Национал­ния съвет, така и при актив­ните пуб­лични изяви, които целят урон­ване

името на пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова и се отразяват изк­лючително негативно на авторитета на БСП като цяло“, пише в дек­ларацията, където се прави и изводът, че за пореден път се наб­людават опити за изпол­з­ване на пар­тията за обс­луж­ване на час­тни интереси.

В дек­ларацията се кон­с­татира още, че с противоречията във вис­шия орган се увеличават шан­совете на политичес­ките опоненти да печелят дивиденти в общес­т­вен план, а в същото време БСП да губи позиции.

Ботев­г­рад­с­ките социалисти призовават всички свои съпар­тийци да работят за доб­рото име и градивна политика на БСП. Те нас­тояват още левите редици да се обър­нат към поуките от историята на столет­ната пар­тия.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...