Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Времето през август

Времето през август

Времето през август

Сред­ната тем­пература през август ще се задържи около нор­мата. За рав­нините тя е между 21 и 24 градуса, за високите полета – между 18 и 20 градуса, а за планините – в интер­вала 1317 градуса. Най-ниската тем­пература през месеца ще е около 913 градуса, а най-високата – до 38 градуса.

През август месеч­ната сума на валежите ще е около нор­мата в повечето райони на страната. За рав­нините и високите полета е между 30 и 50 л/кв.м, по Чер­номорието – от 20 до 35 л/кв.м, а в планин­с­ките райони – между 50 и 80 л/кв.м.

Пър­вото десет­д­невие на месеца ще започне с по-ниски тем­ператури, заради студен фронт, който ще започне да нах­лува от северозапад. Около 3 август времето ще се затопли и ще бъде преоб­ладаващо слън­чево. Към края на периода се очак­ват превалявания, прид­ружени от гръмотевици, в запад­ните райони. Тогава ще се понижат и днев­ните тем­ператури. По морето ще се задържи топло и слън­чево.

Второто десет­д­невие ще е предимно слън­чево. Около 15, както и около 19 август има вероят­ност за преминаването на студен фронт. Прог­нозира се в запад­ните и цен­т­рал­ните райони на страната отново да има крат­кот­райни валежи и гръмотевици.

Третото десет­д­невие ще стар­тира с тем­ператури, близки до нор­мал­ните за периода. През повечето дни над страната ще е предимно слън­чево, но около 26 август отново се очак­ват превалявания и гръмотевична дей­ност.

На пър­вия ден от месеца слън­цето ще изг­рее около 6:19 часа и ще залезе в 20:45 часа (продъл­жител­ността на деня е 14 часа и 25 минути). В пос­лед­ния ден на август изг­ревът ще е в 6:51 часа, а залезът – 20:01 часа (продъл­жител­ността на деня е 13 часа и 9 минути)

Пъл­нолунието през месеца ще е на 5 август, а пос­ледна чет­върт ще видим на 13-ти. Новолунието ще е на 20 август, а първа чет­върт – на 27.

На 12 август ще наб­людаваме пика на най-популярния метеорен поток – Пер­сеиди, който ще озари небето с до 100 метеора на час. Неговият мак­симум ще е в 16:19 часа, но ще можем да го наб­людаваме и през нощта. Метеор­ният поток ще остане активен до 24 август.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие