Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Александър Симов: Тази власт вече не е легитимна в очите на хората

Александър Симов: Тази власт вече не е легитимна в очите на хората

Александър Симов: Тази власт вече не е легитимна в очите на хората

Ние ще продължим да участваме в протестите, призовавам и хората да го направят, заяви говорителят на ПГ на левицата

“Протес­тиращите не искат четири оставки и едно раз­мес­т­ване, искат две —  на Бойко Борисов и на Иван Гешев. Всичко това е опит за оцеляване, при това доста ароган­тен и пос­ред­с­т­вен, и най-важното– не върши никаква работа. За мен това е пар­ламен­тарно упраж­нение по спасяване на кожата на Бойко Борисов и нищо друго.“ Това заяви депутатът от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Алек­сан­дър Симов пред БНР.

По повод протес­тите, депутатът от левицата обясни, че повечето хора са водени от раз­бирането, че въп­росът за това кой ще управ­лява– ще се види едва след като ГЕРБ пад­нат от власт. Към момента основ­ната задача е Бойко Борисов и Иван Гешев да бъдат пратени в историята. „Нашата задача никога не е била да яхнем този протест или да се опит­ваме да го изпол­з­ваме за наши вът­реш­нопар­тийни цели“, заяви той.

Алек­сан­дър Симов каза, че в момента се нуж­даем от голямо обединение на много хора, за да успеем да решим основ­ния проб­лем, който събра хората на улицата. „Основ­ният проб­лем е, че една мафиотско-олигархично мут­рен­ска власт все повече съз­дава усещането, че в тази дър­жава влас­тва без­надеж­д­ността. Точно заради това хората излязоха на улиците. Бан­дит­с­кото нах­луване на прокуратурата в президен­т­с­т­вото беше този сиг­нал за събуж­дане, от който се нуж­даехме всички. Към момента задачата на всички е да свалим Бойко Борисов и ГЕРБ, а след това в една предиз­борна кам­пания всеки ще зас­тане с идеите си“, добави още депутатът от БСП.

Няма по-важно нещо от гласа на хората. Ако те гласуват за раз­ноц­ветен пар­ламент, такъв да е. Тех­ният глас е свещен. Тази власт вече не е легитимна в очите на хората. Протес­тите и много други приз­наци го показ­ват. Тази власт е тотално срутена откъм доверие. Един­с­т­вено пред­с­роч­ните избори могат да успокоят общес­т­веното нап­режение и да осигурят някаква степен на легитим­ност. Трябва да се намери някаква база за общо взаимодейс­т­вие на всички политически интереси в пар­ламента. Всичко останало ни води към Бойко Борисов и Гешев– точно това, което хората мразят, обясни Симов“.

“Ние ще продъл­жим да учас­т­ваме в протес­тите, призовавам и хората да го нап­равят. Най-важното, което този пар­ламент трябва да нап­рави, е да въведе машин­ното гласуване и ще  нап­равим всичко въз­можно след­ващите избори да бъдат пред­с­рочни“, зак­лючи депутатът от БСП.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие