Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов: Приехме оставките на Маринов, Горанов, Караниколов и Ангелкова

Борисов: Приехме оставките на Маринов, Горанов, Караниколов и Ангелкова

Така очакваният сериозен ремонт на кабинета, който Борисов обеща преди седмица, се съсредоточи само до 4 министерски оставки

Приемат се остав­ките на Младен Маринов, Владис­лав Горанов и Емил Караниколов, плюс остав­ката на Николина Ангел­кова. Пред­лага се на мяс­тото на Маринов — шефа на Национал­ната полиция Христо Тер­зийски, зам.-министър Лъчезар Борисов ще заеме на мяс­тото на Караниколов, а Кирил Ананиев се връща начело на финан­совото минис­тер­с­тво. На негово място като здравен минис­тър се наз­начава проф. Кос­тадин Ангелов — дирек­тор на “Алек­сан­д­ров­ска бол­ница“, стана ясно от изяв­лението на премиера Бойко Борисов след Коалицион­ния съвет. Изненад­ващо кадърът на Валери Симеонов — вицеп­ремиерът Марияна Николова поема минис­тер­с­т­вото на туризма. Остав­ката на Ангел­кова бе отдав­нашна мечта на лидера на НФСБ, припомня Епицен­тър. Така очак­ваният сериозен ремонт на кабинета, който Борисов обеща преди сед­мица, се със­редоточи само до 4 минис­тер­ски оставки, комен­тира Епицентър.бг. Според премиерът промените ще бъдат внесени в Народ­ното съб­рание вед­нага, за да могат днес да бъдат гласувани. В понедел­ник ще пред­с­тавим социални, финан­сови и икономически мерки за справяне с пан­демията. Ще се работи събота и неделя. Някои от мер­ките ще наложат много спешно да се променят закони, уточни Борисов. Вицеп­ремиерът Красимир Каракачанов обясни, че работата на правител­с­т­вото ще продължи с приоритизиране на коалицион­ната прог­рама. Всяка пар­тия и коалиция отговаря за себе си. Ние имаме раз­писан договор и дейс­т­ваме по него, каза още Борисов. Премиерът обяви и мотивите, с които тримата минис­три, на които преди сед­мица поиска остав­ките, си отиват. Прави впечат­ление, че мотивът “връзки и зависимости от ДПС“ , вече е отпад­нал. Критиките са фокусирани върху тях­ната кон­к­ретна работа. Младен Маринов го сменяме, защото аз съм убеден, че някои от дейс­т­вията на полицията по време на протеста не отговарят на моето раз­биране за отношение на протес­тиращи хора. Второ, защото на “Росенец“ имаше зареден протест и те тряб­ваше така да го организират, че да няма подобни скан­дали. Младен Маринов е изк­лючителен офицер, но в политиката има грешки, които се наказ­ват. Владис­лав Горанов пос­тигна много, но и аз не можах да си отговоря на въп­роса защо пет години кон­т­ролът по Комисията в хазарта е занижен. За Караниколов започ­нах да чувам неща, които се случ­ват във връзка с раз­дадените бонуси в Минис­тер­с­т­вото на икономиката и това не ми харесва, добави премиерът.

След ман­дата отивам да си ръководя пар­тията и да оправяме струк­турите, защото сега всеки ръфа откъдето може, отговори министър-председателят на въп­рос за евен­туал­ното негово оттег­ляне. Влизането в Бан­ковия съюз е огромен успех за Бъл­гария. Убеден съм, че друг нямаше да го пос­тигне, добави Борисов, комен­тирайки дейс­т­вията на Владис­лав Горанов.

В понедел­ник ще кажем кои със­ловия от общес­т­вото трябва да бъдат незабавно под­помагани, обеща премиерът. Аз научих от медиите за ареста на Нено Димов, припомни министър-председателят. Категорично съм против всякакви показни акции. Оттук нататък си има инс­титуции, които се избират по демок­ратичен път, отсече премиерът по повод дейс­т­вията на глав­ния прокурор.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие