Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Почетохме паметта на великия поет антифашист Никола Вапцаров

Почетохме паметта на великия поет антифашист Никола Вапцаров

Почетохме паметта на великия поет антифашист Никола Вапцаров

Пред­сeдателят на БСП Кор­нелия Нинова беше на пок­лонението по случай 78 години от раз­с­т­рела на Никола Вап­царов и другарите му на лоб­ното им място — Гар­низон­ното стрел­бище в кв. Лозенец, София. В словото си тя заяви:

Днес почитаме един ярък и незаб­равим бъл­гарин. Никола Вап­царов е проник­новен поет, смел борец и любящ съп­руг. Неговата вяра в каузата– свобода и справед­ливост е дъл­боко бронирана в гър­дите му. За нея той се бори, загина, завеща ни я и стана без­с­мър­тен. Нашето време днес има нужда от Вап­царовци, има нужда от смели хора, които са готови да жер­т­ват лич­ното си щас­тие за общонарод­ното благо. Има нужда от безумци, които са готови с главите си да счупят ледовете. В бурята да бъдат до народа си, защото го обичат. Най-голямото приз­нание към Вап­царов, към неговото дело и саможер­тва е това– милиони наши съв­ремен­ници да носим в сър­цето си вярата му, любовта към Бъл­гария, отдадеността му към народа. Ние го носим, нека го предадем на деца и внуци, за да го пом­нят, за да го след­ват, за да има Бъл­гария. Пок­лон пред паметта на великия и незаб­равим Никола Вап­царов!”.

78 години по-късно духът на Вап­царов надви пожъл­телите страници на историята. 78 години по-късно неравен­с­т­вата, нес­п­равед­ливостта отнемат от свободата ни. И затова ни е тол­кова необ­ходима Вап­царовата „вяра”, която „бронебойни кур­шуми” не могат да пробият“. Това заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова на митинга-поклонение в памет на раз­с­т­реляните Никола Вап­царов, Антон Попов, Атанас Романов, Георги Мин­чев, Петър Бог­данов, Антон Иванов.

Трябва да вяр­ваме в себе си като народ, да се заредим с дос­тойн­с­тво и неп­римиримост към всеки, дръз­нал да посяга на лич­ности, да отнема правата ни, да ни отнема бъдещето и  да бъдем заедно. Да тър­сим онова, което ни събира, а не раз­деля – кол­кото и трудно да е това понякога“, каза вицеп­резиден­тът.

Илияна Йотова посочи, че думите на Вап­царов отек­ват всеки път по-силно, кол­кото по-силни са опитите да бъдат изт­рити. „Искаха да изт­рият не само лич­ността му, посег­наха на пес­ните му, за да ги заличат за поколенията. А днес точно те, поколенията са по улиците и площадите на Бъл­гария с неговите думи за справед­ливост и права. Защото са вечни и общочовешки“, допълни вицеп­резиден­тът.

Вицеп­резиден­тът допълни: „Вап­царов бе роден на този свят с мисия, макар и само на 33 години ни каза – „по-добър свят е въз­можен, ако се преборим с „праз­ните химери” и вяр­ваме в светът — тогава можем да бъдем  неговите „бъдещи хора””, заяви още вицеп­резиден­тът.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие