Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Румен Гечев: Вида се, че Борисов не кара влака

Проф. Румен Гечев: Вида се, че Борисов не кара влака

Проф. Румен Гечев: Вида се, че Борисов не кара влака

Когато се организират протести и се бута законно изб­рано правител­с­тво, това не е чупене на дър­жавата. Бъл­гар­с­кото общес­тво се плаши със служебно правител­с­тво, което е раз­писано в Кон­с­титуцията на всяка страна като преход от едно правител­с­тво към друго. Пред­с­тавя се като много страшно нещо, а всъщ­ност е съв­сем нор­мално.“ Това заяви депутатът от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Румен Гечев пред БНР.

Въз­мож­ността на ДПС да манев­рира при такива общес­т­вени протести не е тол­кова голяма– кол­кото през 2014 година, защото харак­терът на този протест е раз­личен“. Депутатът припомни, че тогаваш­ните протести са били напълно основателни срещу наз­начаването на Пеев­ски за шеф на ДАНС, но след това били добре смазани финан­сово, докато сега протес­тът е спон­танен.

Бъл­гария се управ­лява от много време от Движението за права и свободи и ГЕРБ. Трябва да се излезе пред общес­т­вото и да се каже: “Ние под­к­репяме това правител­с­тво, ние гласуваме за него, ние не сме опозиция“, тъй като всички ключови гласувания, с които ГЕРБ са прокар­вали техни закони, най-вече закона за бюджета, имат фак­тичес­ката под­к­репа от Движението за права и свободи“, комен­тира депутатът от левицата.

По повод поис­каните оставки на тримата минис­три, Гечев заяви, че проб­лемът е в това, че са минис­три на финан­сови потоци. „Със скриването на остав­ките стана ясно, че се реализира вариан­тът, в който това са минис­три на ДПС, които Борисов иска да уволни и да раз­качи двата съда– единият на ГЕРБ и другият на ДПС. След изказ­ването на г-н Гешев, че няма да си подаде остав­ката, стана ясно, че ДПС кара влака и докато лети към Брюк­сел г-н Борисов, те му пращат пос­ланието “Борисов, Вие сте г-н никой“, заяви социалис­тът.

Депутатът от БСП отп­рави въп­рос към Г-жа Караян­чева защо тя раз­писва всеки ден и извинява отсъс­т­вията на депутата Делян Пеев­ски, който според Гечев се е пос­тавил над пар­ламента.

Глав­ният прокурор си е помис­лил, че е над Гос­под, едва ли не, и той не дължи никакви обяс­нения на пар­ламента, а съг­ласно закона, ние пар­ламен­тарис­тите можем да го каним, и да искаме от него отчет всяко тримесечие. Той мълчи с дни, не пред­п­риема никакви акции след като стана ясно на целия свят, че това е чек­ме­джето на премиера на Бъл­гария, това са неговите пис­толет и спалня“, въз­мутено заяви депутатът от левицата.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие