Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Предучилищната за 4-годишните става задължителна

Предучилищната за 4-годишните става задължителна

Предучилищната за 4-годишните става задължителна

Народ­ното съб­рание прие на първо четене законодател­ните промени, с които за 4-годишните предучилищ­ната става задъл­жителна. В момента предучилищ­ното образование е задъл­жително от 5-годишна въз­раст, а образованието може да бъде и в училище, и в дет­ска градина, комен­тира Топновини.бг. За по-малките законът пред­вижда предучилищна да има само в дет­с­ките градини. Ако в населеното място няма дет­ска градина, се допуска изк­лючение. От образовател­ното минис­тер­с­тво изтък­ват, че повече време, прекарано в дет­ска градина, доп­ринася за по-успешното справяне в училище. По-ранното обх­ващане в дет­ска градина е ключово за раз­витието на децата и дава въз­мож­ност на родителите да са активни на пазара на труда.

Мяр­ката е финан­сово обез­печена– в бюджета са пред­видени 10 млн. лв. за въвеж­дането й и за под­помагане на родителите за зап­лащане на так­сите. Заделени са и сред­с­тва за изг­раж­дане на 70 нови дет­ски градини с над 5 хил. места.

Край­ният срок промяната да влезе в сила е учеб­ната 20232024 г., като общините ще решават кога да я въведат, в зависимост от мес­тата в дет­с­ките градини за всички деца на 4 години. Очаква се Столична община със сигур­ност да се забави заради недос­тига на места в забавач­ките.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...