Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата даде под съд бившия кмет на Созопол от ГЕРБ Панайот Рейзи

Прокуратурата даде под съд бившия кмет на Созопол от ГЕРБ Панайот Рейзи

Прокуратурата даде под съд бившия кмет на Созопол от ГЕРБ Панайот Рейзи

Софийска град­ска прокуратура е внесла за раз­г­леж­дане в съда обвинителен акт срещу Панайот Рейзи, Златка Мусева, Елена Димит­рова, Христо Хрис­тов и Вен­цис­лав Пет­ров за извър­шено от тях прес­тъп­ление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 202, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, вр. чл. 26 от Наказател­ния кодекс. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Апелативна прокуратура — София.

Досъдеб­ното произ­вод­с­тво е било образувано от Окръжна прокуратура – Велико Тър­ново, след подаден сиг­нал от тър­гов­ско дружес­тво „Строй 2014ЕООД. Пос­тъпили данни, че през периода 2014 г. — 2017 г. длъж­нос­тни лица от админис­т­рацията на Община Созопол нарушили служеб­ните си задъл­жения, като допус­нали извър­ш­ване на бан­кови преводи в полза на лицето С.Г. По този начин се целяло набавяне за себе си и за другиго имотна облага. Извър­шените от тях деяния са били квалифицирани по чл. 282 от НК – прес­тъп­ление по служба, от което би могло да нас­тъпят немаловажни пос­ледици за Община Созопол.

След прик­лючено досъдебно произ­вод­с­тво обвиняемите са предадени на съд за длъж­нос­тно прис­вояване на сумата от 2 140 156,07 лева, соб­с­т­веност на Община Созопол.

Прес­тъп­ните деяния били извър­шени чрез въз­лагане на строително-монтажни и строително-ремонтни дей­ности на раз­лични тър­гов­ски дружес­тва. Въп­рос­ните фирми били соб­с­т­веност на социално слаби лица.

Схемата била след­ната: дирек­тор на дирек­ция „Тех­ническа“ в общината – обвиняемият Хрис­тов, инициирал необ­ходимостта от строително-монтажни работи. Те включ­вали почис­т­ване на дерета, полагане на чакъл, ремонт на улици, както и премах­ване на пос­лед­с­т­вията от навод­ненията през 2014 г. За извър­ш­ването им били сключ­вани договори. Всички документи, издадени по тях за въп­рос­ните СМР, били неис­тин­ски. Те били със­тавени от касиера на Община Созопол – обвиняемата Елена Димит­рова, но не били под­писани от лицата, пред­с­тав­ляващи соб­с­т­вениците на фир­мите, извър­шили строително-монтажните работи.

През инк­риминирания период обвиняемите заемали след­ните длъж­ности: Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол, отс­т­ранен от длъж­ност на 16 април 2019 г., Христо Хрис­тов – дирек­тор на дирек­ция „Тех­ническа“ в Община Созопол, Златка Мусева – главен счетоводител в Община Созопол, Елена Димит­рова – касиер в Община Созопол и Вен­цис­лав Пет­ров – соб­с­т­веник на четири фирми. На всички обвиняеми е наложена мярка за неот­к­лонение „под­писка“.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...