Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Виолета Желева, БСП: Властта излъга най-уязвимите хора

Виолета Желева, БСП: Властта излъга най-уязвимите хора

Виолета Желева, БСП: Властта излъга най-уязвимите хора

Законът за социал­ните услуги е един от най-големите провали в социал­ната сфера на това правител­с­тво. Хората дълги години очак­ваха реформа в социал­ната политика. Започна се стъпка нап­ред, но вие не успяхте да съз­дадете баланс, защото лип­сва политическа воля и лидер­с­тво. Както и  повече разум, защото мис­лите, че когато пол­з­вате такъв балон, проб­лемът ще се потули – е, няма да стане.“  Това заяви от трибуната на пар­ламента народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Виолета Желева. “Пър­вият път, когато изпол­з­вахте тази спасителна сламка, беше когато стана скан­далът с хилядите хора с увреж­дания, които нямаха лични асис­тенти. Нап­равихте го, за да изпол­з­вате време да тупате топ­ката, както обик­новено правите. Защо се налага сега да изпол­з­вате още вед­нъж този кризисен ПР – да съз­дадете Кодекс? Защото нап­режението и недовол­с­т­вото в хората  е огромно, и  то от двете страни, които спорят дали да има, или да няма Закон за социал­ните услуги?“, допълни още тя. Желева под­черта,  че проб­лемите са трупани с години, а бед­ността и социал­ното изк­люч­ване няма да се променят с един кодекс.

Какво ще нап­равите – ще съз­дадете един кодекс, като съберете всички закони. Това ще промени ли факта, че  гаран­тираният базов доход вече години наред е 75 лева, на базата на който се определят всички социални помощи. Ще  промените ли зап­латите на социал­ните работ­ници, които години наред протес­тират за това?  Не, това няма да се промени”, комен­тира народ­ният пред­с­тавител.

Желева под­черта, че в  проекта се казва, че в срок от 4 месеца Минис­тер­с­т­вото на труда трябва да изготви кон­цеп­ция за законите в социал­ната политика: „Това е точно преди гласуването на бюджета, за да  ни кажете колко хубави неща ще нап­равите  за  най-уязвимите – хората с увреж­дания, въз­рас­тни хора и деца. Но също там пише, че  до 6 месеца трябва да се изготви кодек­сът. Тогава бюджет­ната процедура ще е прик­лючила и няма да има никакво значение  какво ще пред­ложите, защото няма да сте заложили сред­с­тва тези неща да се случат.”

Виолета Желева заяви, че ПГ на „БСП за Бъл­гария”  ще се въз­държи, защото левицата  няма да се включи в поред­ната заб­луда към най-уязвимите.

 „Хвър­ляте прах в е очите на хората с без­дейс­т­вието си. Истината е, че пари за хората от социално уяз­вимите групи няма. Истината е, че не раз­сеяхте страховете на хората по Закона за социал­ните услуги и сега тър­сите спасението с кодифициране за шест месеца, което звучи цинично на фона на това, че седем години се изгот­вяше Законът за социал­ните услуги и още не е факт под­законовата нор­мативна база“. Това заяви от трибуната на НС народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Надя Клисур­ска. По думите й хората от най-уязвимите социални групи ще бъдат най-ощетени от без­дейс­т­вието и лип­сата на капацитет на управ­ляващите.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...