Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Няма да оставим никого без грижа

Корнелия Нинова: Няма да оставим никого без грижа

Корнелия Нинова: Няма да оставим никого без грижа

Ще се тес­т­вам пос­ледна за COVID-19, след като се уверя, че всич­ките ни хора са обг­рижени, увери лидер­ката на социалис­тите след случая на заболял учас­т­ник в Пленума на НС на БСП

“Бях уведомена от Янаки Стоилов в събота, че има положителен резул­тат за COVID-19 и влиза в бол­ница. Вед­нага пред­п­риехме мерки да уведомим всички членове на Национал­ния съвет и админис­т­рацията, които учас­т­ваха в пленума. Съз­дадохме организация. В събота и неделя неп­рекъс­нато бях в кон­такт с Щаба– те даваха към мен указания какво да пред­п­риемем“. Това каза пред жур­налисти пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова.

“Днес тес­т­ваме всички, които учас­т­ваха в това масово пар­тийно заседание. Искам да успокоя членовете — няма да оставим никого без грижа. Най-важното сега е да ги обг­рижим — всеки да мине тест и да получи помощта, от която се нуж­дае“, под­черта тя и припомни, че в Град­с­кия съвет на БСП също тече тес­т­ване на всички кон­так­тни.

Нинова сподели, че членовете на Национал­ния съвет, които няма да могат да се тес­т­ват днес на Позитано, ще бъдат тес­т­вани в населеното място, където се намират, и всичко това е коор­динирано с Национал­ния оперативен щаб. “Бъдете спокойни — никой няма да остане без грижа и внимание в този момент“, каза още тя.

Що се отнася до самия пленум, Кор­нелия Нинова увери, че са били пред­п­риети всички необ­ходими мерки по указания на съот­вет­ните инс­титуции– мерене на тем­пературата на входа, дезин­фек­ция, носене на маски и пос­тавяне на указателни табели на столовете, за да се спазва необ­ходимата дис­тан­ция. 

“Ще се тес­т­вам пос­ледна, след като се уверя, че всич­ките ни хора са обг­рижени“, увери Нинова.

КАРЕ:

Със­тоянието на Янаки Стоилов е добро, приет е на лечение във ВМА

Както медиите съоб­щиха по-рано членът на НС на БСП и бивш заместник-председател на пар­тията Янаки Стоилов от БСП е приет за лечение от коронавирус във Воен­номедицин­с­ката академия в София, като със­тоянието му е добро.

За “Хоризонт“ Стоилов съобщи, че лечението му ще продължи според клинич­ната кар­тина.

“Имах срав­нително висока тем­пература два дни и обща отпад­налост. Пред­ложиха тук да пос­тъпя, а и все пак е рис­ковано, защото и вкъщи имам други хора, да се види и с тях какво е положението.

Въп­росът е сега тези мерки, които бяха доста стег­нати, извед­нъж много се раз­х­лабиха и то се вижда вече, че така, прес­лед­вайки биз­нес и други цели, някак нещата сега се раз­виват и те по обратен път ще реф­лек­тират и върху тези, които си  мис­лят, че имат полза от тях“, каза Стоилов.

Във връзка със случая лидерът на пар­тията Кор­нелия Нинова изп­рати писмо до всички учас­т­вали на Национал­ния съвет на социалис­тите на 13 юни - ако почув­с­т­ват сим­п­томи, да потър­сят медицин­ска помощ.

Екипът на ЗЕМЯ желае на Янаки Стоилов бързо озд­равяване!

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...