Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 191, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Лошо управление е в основата на повишената цена на парното

Социалист: Лошо управление е в основата на повишената цена на парното

Социалист: Лошо управление е в основата на повишената цена на парното

“Увеличението на цената на топ­лин­натa енер­гия е поради неп­равилно управ­ление на енер­гетиката от страна на изпъл­нител­ната власт. Поради недобро управ­ление на Топ­лофикация– София, поради това, че от Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката през пос­лед­ните 3 години не е внесен нито един проект на закон — сега започ­ват да излизат негативи. Още когато премиерът на 3 март обяви, че ще се намаля цената на газа и всички ще почув­с­т­ваме 40% намаление на цената, в това число и на топ­лин­ната енер­гия, още тогава заявих, че това е ПР акция“. Така Таско Ермен­ков, народен пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“, комен­тира новината, че КЕВР планира увеличаване на цената на топ­лин­ната енер­гия.

“Няма как да говорим за една нор­мална сис­тема за продажба на топ­линна енер­гия с измер­вателни уреди, които са от миналия век. Ако не се въведат интелиген­тни топ­ломери и докато не се убедят граж­даните, че това, което плащат, наис­тина го пол­з­ват, а не че има някаква имагинерна фор­мула, по която се изчис­лява пот­реб­лението им в края на годината, положението ще бъде такова“, категоричен бе Ермен­ков. Той обясни, че  към края на годината се очаква да се раз­д­вижи индус­т­рията, да се вдигне пот­реб­лението и следователно да се вдигне цената на газа. По неговите думи КЕВР е изчис­лила една прог­нозна цена на газа, средна за годината, и поради нес­пособ­ност да се измерва ежемесечно топ­лин­ната енер­гия, която пол­з­ват пот­ребителите, увеличава годиш­ната цена. “Всичко това е резул­тат от лошо управ­ление на енер­гий­ната сис­тема и в час­т­ност на топ­лофикацион­ната“, смята народ­ният пред­с­тавител от левицата.

“Либерализирането на пазара за ток се прави на пожар, защото Европейс­ката комисия ни притиска да го нап­равим, иначе няма да ни дадат нотификация за механизма за капацитет.  Това се случва, защото правител­с­т­вото не нап­рави необ­ходимите мерки преди края на миналата година. Сега ще се изкарат едни 300 хил. малки и мик­роп­ред­п­риятия на свобод­ния пазар и голяма част от тях, сред които зъболекар­ски кабинети, фризьор­ски салони и дет­ски градини, отиват там без яснота кой ще ги снаб­дява с енер­гия“, комен­тира Таско Ермен­ков.

България

Икономика

Култура

Спорт

ЦСКА игра слабо, но постигна успех над Пирин

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич не остана очарован от играта на своите след победата над Пирин (Благоев­г­рад) и се закани тимът му да изгл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Володимир Зеленски подписа указ, с който забранява каквито и да било преговори с Владимир Путин

Гор­ната камара на рус­кия пар­ламент под­к­репи в…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...