Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Всеки трети в София без достъп до доктор и лекарства

Всеки трети в София без достъп до доктор и лекарства

Всеки трети в София без достъп до доктор и лекарства

Над 800 000 бъл­гари са имали проб­лем с оказ­ването на медицин­ска помощ по време на пан­демията, а 1,5 милиона пъл­нолетни – със снаб­дяването с медикаменти и кон­сумативи

15% от бъл­гарите не са имали дос­тъп до медицин­ска помощ заради пан­демията от COVID-19 у нас, а 28% – с  осигуряването на лекар­с­тва и кон­сумативи. Медицин­ски услуги са отлагани или са отпадали или по лич­ната преценка на пациента, или на лекар. Това показва пър­вото социологическо изс­лед­ване „лице в лице“, проведено след падането на извън­ред­ното положение в страната и наложените ограничения. То е извър­шено за независимата инициатива „Индекс на бол­ниците“ и е осъщес­т­вено от „Галъп интер­нешънъл“ между 14 и 22 май, като обх­ваща 798 души. Бяха зададени въп­роси от типа „Имахте или нямахте досега някакви зат­руд­нения заради ситуацията с коронавируса?“ с изб­рояване на въз­мож­ности по отношение на медицин­ска грижа или лекар­с­тва и кон­сумативи. Общо 77% са хората, които свидетел­с­т­ват, че не са имали зат­руд­нения (или не са имали повод) да тър­сят медицин­ска помощ по време на пан­демията, а 8% се зат­руд­няват да определят дали наис­тина са имали проб­леми. Това означава, че поне 15% от пъл­нолет­ните бъл­гари – или над 800 хиляди – са имали някакво зат­руд­нение с дос­тъпа до медицин­ска грижа, обяс­ниха от „Галъп“. Най-често хората са срещ­нали пречки в дос­тъпа до извън­бол­нична помощ. 7% на база всички запитани, или условно над 350 хиляди пъл­нолетни бъл­гари, споделят, че са имали проб­леми с посещението при лекар-специалист. 6% или над 300 хиляди души, каз­ват, че е имало зат­руд­нения по отношение на дос­тъпа им до лич­ния лекар. 4% или над 200 хиляди души пък са срещ­нали пречки по отношение на посещенията си при зъболекар. Само 1% от интер­вюираните, или условно над 50 хиляди души, споделят, че са имали проб­лем във връзка с лечение в бол­ница, осъщес­т­вяването на операция и т.н. Почти никой от интер­вюираните не свидетел­с­тва за проб­леми при необ­ходимост от спешна помощ. В най-голяма степен за проб­леми споделят най-възрастните рес­пон­денти – това е закономерно, като се има пред­вид, че те са имали в по-голяма степен кон­к­ретна необ­ходимост от медицин­ски услуги и профилак­тика. Парадок­сал­ното обаче е, че столичани споделят за пречки в значително по-голяма степен на фона на страната – близо една трета от жителите на София дек­ларират някакви забавяния или проб­леми, комен­тират още от „Галъп“. Според дан­ните, 50 % сами са отлагали или отменяли посещения, а на 44 % им е отказ­вано или отложено да бъдат прег­ледани или лекувани. 6% не могат да определят кое е по-вярно. Общо 68% каз­ват, че не са имали зат­руд­нения заради коронавируса при набавяне на медикаменти и кон­сумативи. 4% не могат да определят. Това означава, че поне 28% все пак са имали такива проб­леми или условно това са над 1.5 милиона пъл­нолетни бъл­гари. 22% на база всички запитани каз­ват, че са имали проб­лем при закупуването на препарати и кон­сумативи като маски, дезин­фек­танти, прев­ръзки и т.н. това се рав­нява на над един милион и сто хиляди души. Труд­ности при набавянето на лекар­с­тва, изпис­вани с рецепта, лекар­с­тва за хронични заболявания и т.н., са имали 6% от интер­вюираните (над 300 хиляди пъл­нолетни бъл­гари), а 5% (над 250 хиляди) пък споделят, че за тях е било трудно да си набавят лекар­с­тва без рецепта, като нап­ример за лечение на грип и др. И тук изпъква София – нап­ример за проб­леми при набавянето на маски и дезин­фек­танти споделят близо една трета от жителите на София.

От skener.news

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...