Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Захариева: На 15 юни се очаква пълно възстановяване на пътуванията в ЕС

Захариева: На 15 юни се очаква пълно възстановяване на пътуванията в ЕС

Захариева: На 15 юни се очаква пълно възстановяване на пътуванията в ЕС

От 23 сед­мици започна плав­ното въз­с­тановяване на прид­виж­ването. Първо със съседни дър­жави, после с дър­жави със сходна ситуация. Надявам се на след­ващ етап, това се очаква след 15 юни, пъл­ното въз­с­тановяване на прид­виж­ването в ЕС и страните в Шен­ген. Бъл­гария премахна каран­тината за 29 дър­жави. Запазва се каран­тината по преценка на щаба и лекарите, заяви вицеп­ремиерът и вън­шен минис­тър Екатерина Захариева пред БНТ. Пър­вият етап беше премах­ването на каран­тината за биз­неса. Позабавиха се някои инвес­тиции в Бъл­гария. Някои семейс­тва бяха раз­делени 2 месеца. Раз­лична е срещата очи в очи. На пос­лед­ния съвет много минис­три пов­диг­наха въп­роса кога ще се съберем присъс­т­вено в Люк­сем­бург. Колегата там каза, че е готов да ни пос­рещне, добави вън­ш­ният минис­тър. След една криза имаш голяма въз­мож­ност. След много кризи се излиза по-силни. Трябва да обединим усилия в проуч­ванията. Няма дър­жава, която да се справи с такава криза сама. 85% от пред­паз­ните сред­с­тва се произ­веж­дат в Китай, както и над 80% от антибиотиците. След­ващата стъпка е да вър­нем част от тези произ­вод­с­тва в ЕС. Трябва да можем да раз­читаме един на друг вътре в ЕС, каза още тя. По отношение на Бал­каните – бъл­гар­с­ката позиция е ясна — Бал­каните са част от нас, от Европа, те са вън­ш­ните граници на ЕС, категорична е Захариева. Това, което ЕС показа в кризата – даде най-голямата помощ на тези страни. Това показва, че бъл­гар­с­кият стремеж след нашето пред­седател­с­тво е тази тема да остане във фокуса на раз­говорите – това е изпъл­нено, комен­тира БГНЕС. ЕС показа, че протяга ръка и раз­ширяването остава приоритет, допълни вън­ш­ният минис­тър.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...