Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Честит юбилей! Борис Димитров на 85 години

Честит юбилей! Борис Димитров на 85 години

Честит юбилей! Борис Димитров на 85 години

Своят 85-годишен юбилей отбеляза общес­т­веникът от Пазар­джик Борис Димит­ров. Роден в пазар­джиш­кото село Сем­чиново, от млад отдава всич­ките си сили на лявата идея, на която остава верен и днес. Заемал редица отговорни ком­сомол­ски и пар­тийни пос­тове – първи сек­ретар на Окръж­ния комитет на Ком­сомола, завеж­дащ отдел „Организационен” и сек­ретар на Окръж­ния комитет на БКП, първи заместник-председател на Изпъл­нител­ния комитет на Окръж­ния народен съвет. Под негово лично ръковод­с­тво са осъщес­т­вени редица амбициозни проекти и строежи на общес­т­вени сгради и пред­п­риятия в града и региона. Той е дъл­гогодишен ръководител на спор­т­ната дей­ност в Пазар­джик, а под негово ръковод­с­тво регионът е определян като „люпилня за шам­пиони”. От 19831987 г. Борис Димит­ров е генерален кон­сул в Коми АССР, където спомага за раз­витието на българо-съветските и българо-руските дър­жавни, стопан­ски, социални и духовни връзки. През 19871990 г. отново е в Пазар­джик, където е първи сек­ретар на Общин­с­кия комитет на БКП. След промените от 1989 г. Борис Димит­ров остана един от стожерите на социал­ните идеи в род­ния си край, активен русофил, приятел на левия печат и в час­т­ност на ЗЕМЯ, „Русия днес” и „Китай днес”. Автор е на мемоар­ната книга „Пос­лед­ният Първи на Пазар­джик”, която е ценен документ за периода на социалис­тическо съзидание в региона и в цялата страна.

Издателите и екипите на нашите издания желаят на Борис Димит­ров дълъг живот, здраве, къс­мет и твор­чески сили!

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...