Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Зрелостниците писаха по Елин Пелин на матурата по БЕЛ

Зрелостниците писаха по Елин Пелин на матурата по БЕЛ

Върху раз­каза „Чорба от греховете на отец Никодим“ на Елин Пелин писаха зрелос­т­ниците на матурата по Бъл­гар­ски език и литература, съобщи „Дарик радио”. Произ­ведението е от учеб­ния материал за 11-ви клас. Елин Пелин се пада за втора поредна година на матурата по Бъл­гар­ски език и литература. Миналата година зрелос­т­ниците писаха върху раз­каза “Косачи“. Темата за интер­п­ретативно съчинение или есе е с номер 18, а на матура се тряб­ваше да се явят 48 582 зрелос­т­ници, които са подали заяв­ления за явяването на пър­вия задъл­жителен дър­жавен зрелос­тен изпит по бъл­гар­ски език и литература в 12-и клас. Изпит­ният вариант беше генериран в Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката от 11 718 750 въз­можни ком­бинации, а жур­налист, определен с жребий, изтегли темата. 90% от училищата са успели да усвоят учеб­ната си прог­рама в пъл­ния обем, отчете прос­вет­ният минис­тър Красимир Въл­чев. 10% са дек­ларирали, че трудно обх­ващат учениците по време на дис­тан­цион­ното обучение. Това беше обяс­нението му за отсъс­т­вието на някои от темите в матурата по бъл­гар­с­кия език и литература на зрелос­т­ниците. Той поясни, че 12% изобщо не са учас­т­вали в онлайн обучението, а 1011% са учас­т­вали асин­х­роннно само чрез интер­нет приложения, но не с образователни плат­форми. По думите му тези деца, които са близо 40 000 ще трябва да доуч­ват материала през лятото. Училищата като физическа среда са въз­можно най-безопасното място, тъй като са били зат­ворени 2 месеца и през това време е имало пос­тоянна дезин­фек­ция, успокои хората Вел­чев.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...