Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Весела Лечева: Нужен е минимален базов доход за засегнатите от кризата

Весела Лечева: Нужен е минимален базов доход за засегнатите от кризата

Весела Лечева: Нужен е минимален базов доход за засегнатите от кризата

Нас­тоявахме още от пър­вия ден на извън­ред­ното положение за актуализация на бюджета, с оглед на социално-икономическите предиз­викател­с­тва след кризата, за да се внесе спокойс­т­вие в общес­т­вото. Нас­тоявахме и поради тази причина пар­ламен­тът да работи, за да може там да се проведе този дебат. Актуализацията беше абсолютно необ­ходима. В проек­тобю­джета, който виж­даме днес, има много по-сериозен скок в намеренията на правител­с­т­вото. Само преди няколко дни чувахме, че няма нужда от актуализация и 1 милиард ще бъде дос­татъчен за всички нужни мерки. Сега лип­с­ват ясни и кон­к­ретни цели и раз­чети в намеренията на правител­с­т­вото“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Весела Лечева пред БНТ. За новия дълг трябва да стане ясно как парите ще стиг­нат до работ­ника, до онзи, който е загубил работ­ното си място заради кризата.  

Имаме опасения за начина, по който ще се раз­ход­ват тези сред­с­тва. От това, което виж­даме раз­писано до момента, от взетите мерки, се налага хората да вземат нови заеми и кредити. Няма нито една без­въз­мез­дна помощ от правител­с­т­вото в този критичен момент, когато зак­рилата от дър­жавата е нужна“, категорична е Лечева. Тя обърна внимание и на мяр­ката „60/40“, която по думите й е дъл­боко нес­п­равед­лива и от нея не могат да се въз­пол­з­ват мал­ките пред­п­риятия.

Дър­жавата тряб­ваше да помисли за базов доход, който да осигури на хората – за минимална зап­лата за всеки, който е засег­нат от извън­ред­ната ситуация“, смята Лечева. По думите й сега е момен­тът, в който дър­жавата трябва да под­к­репи всички, които са били изрядни платци.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...