Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Румен Радев: Европейската солидарност да не остава само на думи

Президентът Румен Радев: Европейската солидарност да не остава само на думи

Президентът Румен Радев: Европейската солидарност да не остава само на думи

В условията на криза европейс­ката солидар­ност не трябва да остава само на думи. Бър­зото преодоляване на ситуацията, причинена от коронавируса в Европа, изис­ква общи усилия от страна на европейс­ките инс­титуции и на дър­жавите членки. Това беше позицията, около която се обединиха президен­тите на Бъл­гария и Пор­тугалия Румен Радев и Мар­село Ребело де Соуза, които проведоха телефонен раз­говор.

Двамата дър­жавни глави се обявиха социал­ното и икономическо въз­с­тановяване на Европа след коронавируса да бъде сред темите на видеокон­ферен­тна връзка на дър­жав­ните глави от групата „Арайолуш“, която обединява президен­тите на 14 дър­жави членки от ЕС – Бъл­гария, Пор­тугалия, Гер­мания, Лат­вия, Фин­лан­дия, Италия, Авс­т­рия, Полша, Унгария, Словения, Естония, Малта, Хър­ватия и Гър­ция.

Румен Радев и Мар­село Ребело де Соуза бяха единодушни, че освен под­к­репа за здрав­ните мерки, пред­п­риети за ограничаване на раз­п­рос­т­ранението на коронавируса, са необ­ходими и своев­ременни дейс­т­вия на Европейс­кия съюз за бър­зото социално и икономическо въз­с­тановяване на европейс­ките дър­жави.

Недопус­тимо е в резул­тат на тази криза да се допуска мар­гинализирането на големи социални групи или да се задъл­бочава социал­ното и икономическо раз­деление в ЕС, посочиха още Румен Радев и Мар­село Ребело де Соуза.

По време на раз­говора беше пос­тиг­нато взаимно съг­ласие за отлагане на пред­с­тоящата визита на президента Мар­село Ребело де Соуза в Бъл­гария през месец април, поради ситуацията, съз­дадена от коронавируса в Европа.

Очаква се посещението на пор­тугал­с­кия президент у нас да се със­тои през есента на 2020 г.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...