Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Медицинският съвет: Нямаме капацитет да се справим с епидемията, да спазваме мерките

Медицинският съвет: Нямаме капацитет да се справим с епидемията, да спазваме мерките

Медицинският съвет: Нямаме капацитет да се справим с епидемията, да спазваме мерките

Нямаме капацитет да се справим с епидемията, затова трябва да спаз­ваме наложените мерки, заяви пред­седателят на новия Медицин­ски съвет към кабинета проф. Коста Кос­тов. Един­с­т­вената ни цел е да нап­равим как­вото е по силите, за да се отс­куб­нем от всичко това с въз­можно най-малко загуби. Зас­таваме с имената си в този съвет. Всички членове в него са мой избор заради доб­рото им име и високия им професионализъм. На всички пожелавам кураж, каза още проф. Кос­тов, цитиран от Трафикнюз.бг. Водя се пред­седател, но пред­почитам да бъде коор­динатор в ком­панията на такива светила, каза още проф. Кос­тов и пред­с­тави екипа на новия Медицин­ски съвет — проф. Радка Аргирова — клиничен вирусолог, проф. Галина Кирова — специалист по образна диаг­нос­тика, проф. Северина Попов­ска — патолог, адвокат д-р Мария Пет­рова, специалист по медицин­ско право, д-р Цветес­лава Гълъбова, психиатър, доц. Атанас Ман­гъров, доц Васил Вел­чев, кар­диолог, доц. Любомир Киров — общоп­рак­тикуващ лекар, проф. Георги Момеков, фар­маколог, д-р Вален­тин Пав­лов, зам. пред­седател на Бъл­гария зъболекар­ски съюз, проф. Николай Младенов — анес­тезиолог, доц. Росен Кал­пачки, нев­ролог, д-р Алек­сан­дър Симид­чиев, Кон­с­тан­тин Въл­ков, прог­рамен дирек­тор на Дарик радио. Целта ни е изгот­вяне на алгоритми и препоръки за лечение и превен­ция на коронавируса. Надявам се работата ни да бъде в помощ на правител­с­т­вото да взима най-правилните решения. Искаме да помог­нем на хората да се чув­с­т­ват по-сигурни и по-добре инфор­мирани за заболяването чрез предос­тавянето на адек­ватна инфор­мация, каза още проф. Кос­тов и уточни, че Медицин­с­кият съвет ще дава по две прес­кон­ферен­ции сед­мично. От съвета поеха ангажимент да гаран­тират безопас­ността и здравето на медиците, които се грижат за бол­ните, както и правата на пациен­тите.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...