Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата влезе в Комисията по хазарта

Прокуратурата влезе в Комисията по хазарта

Прокуратурата влезе в Комисията по хазарта

Прокуратурата извър­шва обиски в Дър­жав­ната комисия по хазарта (ДКХ), съоб­щава „Нова телевизия” , но все още не е ясно какъв е поводът за операцията. Регулаторът е под шап­ката на Минис­тер­с­т­вото на финан­сите. Припом­няме, че на 20 декем­ври миналата година Специализираната прокуратура обяви, че започва проверки на едни от най-големите ком­пании за залози у нас. Беше образувано досъдебно произ­вод­с­тво за прес­тъп­ление, извър­шено през декем­ври 2017 г. в София, посочиха още от дър­жав­ното обвинение. Става въп­рос за сиг­нал за изнуд­ване чрез принуда, прид­ружено със зап­лаха за убийс­тво или тежка телесна пов­реда. Миналата сед­мица финан­совият минис­тър заяви, че ДКХ е допус­кала много грешки в работата си и затова той пред­вижда тя да бъде прес­т­рук­турирана. Пред­седател на Комисията от края на април 2019 г. е Алек­сан­дър Геор­гиев, който очевидно има под­к­репата на финан­совия минис­тър Владис­лав Горанов, поне ако се съди от изказ­ването му миналата сед­мица, че той може да остане начело на хазар­т­ния регулатор и след промените. Главен сек­ретар на ДКХ от дълги години е Мариян Попов, който за няколко сед­мици, преди наз­начаването на Алек­сан­дър Геор­гиев, беше изпъл­няващ длъж­ността пред­седател на ДКХ. Финан­совият минис­тър обаче отказа да го остави на поста за пос­тоянно, но го остави главен сек­ретар.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие