Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ревизоро: Ще делегирам отговорности за всички и ще търся персонална отговорност

Ревизоро: Ще делегирам отговорности за всички и ще търся персонална отговорност

Ревизоро: Ще делегирам отговорности за всички и ще търся персонална отговорност

Искам мандатът ми да мине нормално и да има резултати и да помогна на всички колеги, които са ангажирани с кризата в Перник, заяви новият екоминистър

Пар­ламен­тът избра Емил Димит­ров за минис­тър на окол­ната среда и водите. Димит­ров, по-известен с прякора Ревизоро, заема мяс­тото на Нено Димов, чиято оставка бе гласувана преди това от депутатите. Димов е в ареста по обвинения в умиш­лена без­с­топан­с­т­веност заради вод­ната криза в Пер­ник.

За Емил Димит­ров гласуваха 111 народни пред­с­тавители от ГЕРБ, “Обединени пат­риоти“ и двама независими. БСП и ДПС и трима независими гласуваха против, а “Воля“ напусна пленар­ната зала и не учас­тва в гласуването. Изборът на Емил Димит­ров предиз­вика продъл­жителни дебати, в които от ДПС окачес­т­виха Минис­тер­ски съвет като “цен­тър за управ­ление на кризи“, а от БСП под­ложиха под съм­нение неговата екс­пер­тиза, уточ­нява БНР. Благодаря, че по много въп­роси сме се раз­бирали. Винаги можем да намерим общ език или работещо решение. Ако по даден въп­рос не намерим, това няма да ни нап­рави врагове, заяви новият минис­тър на окол­ната среда и водите Емил Димит­ров – Ревизоро, след като положи клетва, съобщи Канал 3. Ще делегирам отговор­ности за всички, ще търся пер­сонална отговор­ност. Надявам се да сложа правил­ните хора. Не отивам с намерение да съм метла, как­вато и да било – синя, чер­вена, жълта. Искам ман­датът ми да мине нор­мално и да има резул­тати и да помогна на всички колеги, които са ангажирани с кризата в Пер­ник. Ще нап­равя всичко въз­можно бързо да вляза в дей­ността на минис­тер­с­т­вото, ще изпъл­нявам прог­рамата на нас­тоящото правител­с­тво. Ще работя с всички, обеща Ревизоро. Трябва да решим проб­лема, сигурен съм, че с екс­пер­тите, които имаме на място в Пер­ник, ще се реши въп­росът, но трябва да се справим с пос­лед­с­т­вията, каза още Емил Димит­ров. Пос­тът, който заемах преди секунди, е по-голям от на минис­тър, така че да казва някой, че аз се натис­кам за друг пост, не е редно. Ще пред­ложа на бивш минис­тър на екологията да дойде да помага, това ще е по-нисш пост за нея, обяви още Димит­ров.

През целия си живот съм бил дър­жавен служител, работил съм за всички правител­с­тва. Работил съм за всички вас, обърна се към народ­ните пред­с­тавители Димит­ров. Голяма част от сен­чес­тия биз­нес съм го пос­тавил на светло, пох­вали се той. Никой друг освен премиера, не може да реши проб­лема в Пер­ник, под­черта Димит­ров. Той посочи, че би могло да се каже — биз­несът да има соб­с­т­вен сон­даж, след като му трябва тех­нологична вода, а не питейна. Лесно е обаче да кажем биз­несът минава на соб­с­т­вено зах­ран­ване, но не нав­сякъде има въз­мож­ност. Но пък и граж­даните трябва да са с предим­с­тво под­черта новият екоминис­тър. За отпадъците – хубаво е да кажем няма да влизат в Бъл­гария отпадъци, а ще излизат ли? Цяла Европа събира и раз­деля бок­луците и ги изгаря мак­симално. За мен кон­т­ролът е важен — как влиза през границата, как се пол­зва. Голяма част от бок­луците в момента се раз­бира 3 г. след това какво сме нап­равили с тях, обясни Димит­ров.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие