Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Спецсъдът остави Нено Димов за постоянно в ареста

Спецсъдът остави Нено Димов за постоянно в ареста

Спецсъдът остави Нено Димов за постоянно в ареста

Според магистратите министърът на околната сред в може да повлияе на служителите на МОСВ

Специализираният съд остави в ареста минис­търа на окол­ната среда и водите в оставка Нено Димов. Като мотив магис­т­ратите посоч­ват, че ако е на свобода той може да въз­дейс­тва на служители на МОСВ, с цел да укрият доказател­с­тва, а също и да извърши друго прес­тъп­ление, съобщи БНТ. Според съда, има обос­новано пред­положение Димов да е извър­шил прес­тъп­лението, в което е обвинен — умиш­лено без­с­топан­с­т­веност. Като минис­тър на окол­ната среда и водите той е утвър­ж­давал графици за подаване на вода за промиш­лени нужди, въп­реки че нивото на язовир “Студена“ значително е намалявало. Това е ставало в нарушение на изис­к­ванията на законовата уредба да се гаран­тира наличието на дос­татъчно вода за питейни и битови нужди. Твър­денията, че той е бил под­веден или зле инфор­миран не изк­люч­ват отговор­ността му, категорични са спец­съдиите. Ако е на свобода, има реална опас­ност Нено Димов да извърши друго прес­тъп­ление. Реална е опас­ността той да въз­дейс­тва на служители на МОСВ с цел да укрият доказател­с­тва, комен­тира Дир.бг. За мен това определение е израз на без­помощ­ност, защото съдът каза, че е имал съп­ричас­т­ност, тъй като е под­пис­вал графиците, заяви адвокатът на Нено Димов — Ина Лул­чева, след заседанието.

По думите й съдът задържа Нено Димов, защото общес­т­вото така очаква и защото с “новата вълна“ в прокуратурата обещаха, че ще се заемат с “високите етажи“ на властта.

Определението не е окон­чателно и може да бъде обжал­вано пред Апелатив­ния специализиран наказателен съд.

Кои са вероят­ните номинации за нов екоминис­тър?

Очаква се коалицион­ният съвет да заседава по темата във втор­ник. За фаворит за поста неофициално се смята заместник-председателят на ВМРО Иск­рен Веселинов, който е и пред­седател на пар­ламен­тар­ната комисия по регионално раз­витие, съобщи БНТ. Той е инженер по професия.

Другият вероятен кан­дидат е нас­тоящият замес­т­ник на Нено Димов в екоминис­тер­с­т­вото — Николай Кън­чев. По образование той е историк. Бил е и заместник-председател на ВМРО, депутат и жур­налист. В екоминис­тер­с­т­вото отговаря за управ­лението на отпадъците. По темата обаче продъл­жава раз­с­лед­ването за вноса на бок­луци от Италия.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие