Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: След 10 години управление на ГЕРБ сме на опашката на всички негативни класации

БСП: След 10 години управление на ГЕРБ сме на опашката на всички негативни класации

БСП: След 10 години управление на ГЕРБ сме на опашката на всички негативни класации

На опашката на ЕС сме по бедност и социално разслоение, за екологични стандарти, качество на водата, храната и въздуха, подчерта Весела Лечева

“След 10 години управ­ление на ГЕРБ дър­жавата ни е на опаш­ката на всички негативни класации — за бед­ност, за социално раз­с­лоение, за екологични стан­дарти, качес­тво на водата, храната и въз­духа и т.н. Само с оставки не се решават тези проб­леми, трябва да бъде по тър­сена отговор­ност на лидера на това правител­с­тво Бойко Борисов. Един­с­т­вената цел на управ­ляващите днес е как да се задър­жат на власт.“ Това заяви заместник-председателят на ПГБСП за Бъл­гария“ Весела Лечева пред Канал 3.

“Налице е едно самодоволно в себе си управ­ление, самоуверено, самодос­татъчно, обвиняващо опозицията за проб­лемите и причините при всяка една въз­ник­ваща криза. Дър­жавата се управ­лява от кризисен ПР, който се изпол­зва да се прик­рият всички онези тежки проб­леми в страната, но това не води до нищо устой­чиво, кон­с­т­рук­тивно и градивно. Всички кон­т­ролни фун­к­ции на дър­жавата в момента са блокирани и не фун­к­ционират“, допълни още тя.

На въп­рос какво прави опозицията и какви са ней­ните дейс­т­вия към момента, тя увери, че БСП не е прекъс­вала да бъде пос­ледователна в своите намерения и че работата на опозицията е да бъде там, където правител­с­т­вото отсъс­тва. Там, където не се изпъл­няват правител­с­т­вените ангажименти, залег­нали в прог­рамата им за управ­ление. Там, където хората бед­с­т­ват, страдат. Там, където хората се чув­с­т­ват непод­к­репени и неп­ред­с­тавени от политиците, като Лечева допълни, че всички политически сили, организации и граж­дан­ски сдружения, които под­к­репят приоритети на “БСП за Бъл­гария“ и които не са доволни от модела на управ­ление, са добре дошли да сед­нат на масата за преговори и да под­к­репят БСП на пред­с­тоящия вот на недоверие.

“Кризата в Пер­ник не е локална, тя е национална. Иден­тична е ситуацията и с язовирите в Ботев­г­рад, Шумен, Ловеч, Сливен. 10 години без­хаберие доведоха до това. Бъл­гария е дър­жавата, която е богата на водни ресурси, но ето че граж­даните днес страдат от ней­ната липса“, допълни народ­ният пред­с­тавител. “Под­к­репяме граж­даните на Пер­ник в тех­ните протести във всяко едно отношение.“ — отвърна на запит­ване дали левицата дейс­т­вително под­к­репя пер­ничани.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие