Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Съвсем скоро ще е налице национална водна криза в цяла България

Съвсем скоро ще е налице национална водна криза в цяла България

Поголовното изсичане на гори и сушата - оставят България без вода до 5 месеца

Поголов­ното изсичане на горите на Бъл­гария, което продъл­жава вече 10 години, съпът­с­т­вано от голямата суша, което започна от края на Юли 2019 до момента, водят до изк­лючително тежка водна криза за цяла Бъл­гария, а не само за Пер­ник, който влезе в новинар­ски емисии на медиите.

Изсичането на горите, които основно бяха изнесени за дър­воп­реработка към Гър­ция, а също и за западни преработ­вателни пред­п­риятия в Бъл­гария, които произ­веж­дат ламинати и пар­кети, доведе до рязко намаляване на под­поч­вените води. По този начин валежите и язовирите сами по себе си не са дос­татъчни да осигурят нуж­ния обем водни ресурси.

Освен това, абсур­дът, който се случва в Бъл­гария — във времена уж на “модерни“ тех­нологии — 75% от населението в градовете и 98% от населението в селата да се отоп­лява на дърва, при наличие нав­сякъде на елек­т­ричес­тво, а вече и на газификация — е особен род прес­тъп­ление от страна на дър­жавата, която го допуска.

Съв­сем скоро ще е налице национална водна криза в цяла Бъл­гария, защото не е само язовирът, който зах­ранва Пер­ник, вода няма във всички язовири в цяла Бъл­гария.

Критично е нивото на водата в язовир Йов­ковци, който зах­ранва Велико Тър­ново и региона и може да стигне са между 3 и 5 месеца. Критично ниско е нивото на язовир Жреб­чево, където водата ще дос­тигне за мак­симум 45 месеца. Изк­лючително ниско е нивото на високоп­ланин­с­кият язовир Бел­мекен.

Много е ниско и нивото на язовир Студен Кладенец.

Дълго отлаганата реформа на начина на отоп­ление, както и на управ­лението на водите — сега дават своите резул­тати. Решението обаче няма да е лесно, освен ако Госопод не изп­ради обилни дъж­дове, като проява на своята Милост. Но дали сме я зас­лужили?

От www.selo.bg

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...