Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кирил Добрев: Който говори за разцепление в БСП явно работи то да се случи

Кирил Добрев: Който говори за разцепление в БСП явно работи то да се случи

Кирил Добрев: Който говори за разцепление в БСП явно работи то да се случи

Пър­вото нещо, което трябва да нап­равим в след­ващите месеци, е да си под­редим “къщата”, като обър­нем внимание на със­тоянието на организациите и стабилизираме пар­тията по места, където срещаме труд­ности. Изборът на пред­седател на НС е фун­к­ция от много по-важната работа, която трябва да се случи преди това”. Това каза зам.-председателят на НС на БСП Кирил Доб­рев по време на заседание на Облас­т­ния съвет на пар­тията във Враца. Според  Доб­рев продъл­жител­ните загуби в някои райони на мес­тни избори обез­веряват хората и мар­гинализират пар­тията, но има шанс в тази отчетно-изборна кам­пания организациите да излъчат и пред­с­тавят  ръковод­с­тва по места, които да работят за промяна – да отворят БСП към периферията и да прив­личат повече гласове. „За тази цел първа и основна задача е да спрем с враж­дата помежду си”, под­черта Кирил Доб­рев.  „Наши другари в пос­ледно време говорят за раз­цеп­ление в пар­тията. В БСП винаги сме били за вът­реш­нопар­тий­ната демок­рация и свобод­ното изразяване на мнение. Никой не е бил ограничаван, но в пос­ледно време тази свобода започва да прилича на свободия и то не в самата пар­тия, а по медиите. Всеки един, който е говори за раз­деление в пар­тията или работи за такова, или му се иска. Основания за такова твър­дение няма”, допълни зам.-председателят на БСП. Доб­рев добави, че подобни приказки за раз­деление трябва да спрат, ако левицата иска да бъде решаващ фак­тор в политичес­кия живот.  „Отдавна тряб­ваше да зат­ворим и темата с раз­делението между поколенията в пар­тията. Европейс­ките и мес­тни избори показаха, че все повече млади хора нямат притес­нение да бъдат припоз­навани като част от отбора на БСП – доказател­с­тво за това са ни и младите кметове, които имаме в Русе, Пер­ник, Нови пазар и т.н.”, под­черта още Кирил Доб­рев. Зам.-председателят на БСП комен­тира и резул­татите от мес­т­ните избори във Враца. „Стига сме живели със спомените от това какви резул­тати сме имали във Враца, време е да пог­лед­нем какво се случва сега”, обърна се към присъс­т­ващите Доб­рев. Той комен­тира, че част от причините за нис­ките резул­тати на областта в пос­лед­ните избори са вът­реш­нопар­тийни. „В тази тежка ситуация, в която БСП провеж­даше избори, можеше да бъдем малко по-гъвкави и по-открити към хора извън твър­дото ни ядро. Има места, където въп­реки целия натиск от страна на ГЕРБ, успяхме да пос­тиг­нем сериозен резул­тат, благодарение на качес­т­вата на кан­дидатите, на ясните пос­лания и на усилената работа на самите струк­тури”, напомни Кирил Доб­рев. “На този етап е важно да се дър­жим един за друг и да зат­ворим страницата с вът­реш­нопар­тий­ните дрязги”, допълни той.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...