Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Овчаров: Загубихме „Южен поток” от лакомия, некомпетентност и слугинаж

Румен Овчаров: Загубихме „Южен поток” от лакомия, некомпетентност и слугинаж

Румен Овчаров: Загубихме „Южен поток” от лакомия, некомпетентност и слугинаж

Вместо да сме център в енергетиката, сега всички ни заобикалят, бе критиката на социалиста към управляващите

Тур­ски поток“ може да ни заобиколи, както загубихме „Южен поток“ и „Набуко“ от неком­петен­т­ност, лакомия и слугинаж.

Това предуп­реж­дение отп­рави в предаването „Гласове“ по БСТВ бив­шият минис­тър на енер­гетиката Румен Овчаров.

Той обърна внимание, че изг­раж­дането на „Тур­ски поток“ е започ­нало вместо в началото на годината, през есента.

Румен Овчаров припомни, че страната ни вече е загубила това през нейна територия да минат два газоп­ровода.

Ние сме специалисти в тази област, може да кажем – рецидивисти в това да губим. И „Набуко“, и „Южен поток“ тряб­ваше да минат през Бъл­гария, но сега има „Тур­ски поток“ и ТАП, които заобикалят Бъл­гария“, каза той. И добави: „Загубихме от неком­петен­т­ност, лакомия и слугинаж, защото част от забавянията станаха дирек­тно под вън­шен натиск.“

Според него сега ядем шамари и от американ­ска, и от руска страна. Но в резул­тат, вместо „да сме цен­тър на енер­гетиката, сме цен­тър на кръгово движение и всички ни заобикалят.“

По повод на проекта АЕЦ „Белене“, заради който у нас идват енер­гийни специалисти от САЩ, Овчаров под­черта, че в енер­гетиката решаваща е пос­ледовател­ността в дейс­т­вията, защото това е отрасъл с тежки инвес­тиционни раз­ходи.

Не става днес така, утре – по друг начин. Ето „Белене“ — едва ли има друга дър­жава, която три пъти да си сменя становището“, каза той.

Преди проек­тът беше за 3,9 млрд. лв. и беше много „коруп­ционен и много лош“. Сега за 12 милиард, от които три са вече платени, той вече е много хубав“, каза бив­шият енер­гиен минис­тър.

Той анализира положението със строител­с­т­вото на „Тур­ски поток“, като под­черта, че „със забавянето на строител­с­т­вото на „Тур­ски поток“ на наша територия Бъл­гария предот­в­ратява опцията за спиране на тран­зита на газ през Украйна.“

Не ми е много ясно какво се случва с тран­зит­ните такси по договора, който под­писахме през 2006 г. До 2030 г. Бъл­гария тряб­ваше да получава, независимо от това дали Русия пол­зва или не тръбоп­ровода, 90% от капацитета му като тран­зитна такса. Със стратегията, която правител­с­т­вото набързо внесе м.г., този договор тряб­ваше да се предоговори. Въп­росът е какъв е ангажимента на Бъл­гария сега? Ще плащаме ли вместо да получаваме пари по стария тран­зитен договор?“, попита риторично в предаването на БСТВ Румен Овчаров.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...