Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП иска касиране на изборите в Шумен: Има купен вот и множество нарушения

БСП иска касиране на изборите в Шумен: Има купен вот и множество нарушения

БСП иска касиране на изборите в Шумен: Има купен вот и множество нарушения

БСП внася искане за касиране на изборите за кмет на община Шумен, съоб­щиха на прес­кон­ферен­ция днес Веселин Пен­чев, общин­ски лидер на пар­тията и кан­дидатът за кмет Вен­цис­лав Вен­ков, предаде репор­тер на Радио „Фокус“- Шумен.

Ще обжал­ваме резул­татите от изборите, раз­ликата между двамата кан­дидати е нищожна, само 77 гласа, а пороците — много. В избор­ния ден подадохме редица жалби и сиг­нали до Шумен­ска окръжна прокуратура за купуване на гласове, с учас­тие на ром­ски босове, които пред очите на полицията цял ден возиха хора с автомобилите си. Така и не се намери воля този процес да бъде пресечен“, каза Пен­чев. Той посочи, че към нас­тоящия момент от прокуратурата имат откази по всички сиг­нали за образуване на досъдебни произ­вод­с­тва, с мотив, че не са пред­с­тавили дос­татъчно доказател­с­тва.

Ние имаме съм­нения, които трябва да се проверят, не е наша работа да събираме доказател­с­тва. При тази раз­лика излиза, че ако Любомир Хрис­тов все пак бъде изб­ран за кмет на община Шумен, ще бъде пър­вият купен кмет на общината. Пър­вият кмет, който е станал такъв благодарение на вероятно купен вот, естес­т­вено етнически“, комен­тира Пен­чев. Освен съм­нения за купуване на гласове, сред причините за жал­бата за оспор­ване на резул­татите от балотажа, са и множес­тво нарушения на Избор­ния кодекс: „Масово в сек­циите не са спаз­вани методичес­ките указания на ЦИК по отношение на начина на броене и на отразяване на гласове. Има единични случаи на бюлетини, които са били явно дейс­т­вителни, но са отчитани като недейс­т­вителни за нашия кан­дидат и обратно. Има сгрешени протоколи и много фрапан­тни случаи. Спорен нас, това, което пише в протоколите, не е това, което е в чувалите. Ще искаме ръчно преб­рояване, правим анализ дали на всички сек­ции или отделни, но имаме съм­нения, че резул­татът, който е посочен в протоколите и в решенията на ОИК, е дейс­т­вител­ният. Ще искаме да се провери всичко това. И към момента няма как да приз­наем резул­тата от балотажа“, каза Пен­чев.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...