Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мъж отправял смъртни заплахи към персонала на детска градина

Мъж отправял смъртни заплахи към персонала на детска градина

Мъж отправял смъртни заплахи към персонала на детска градина

Смър­тни зап­лахи към пер­сонала и децата от градината в гоцедел­чев­с­кото село Лъж­ница. Млад мъж от сед­мици качва в социал­ните мрежи видео пос­лания със закани за насилие върху част от служителите на дет­с­ката градина. Хората са много притес­нени, защото, според тях, агресията на младия мъж може да зас­тигне децата им, комен­тира „Нова телевизия”. В клиповете мъжът нед­вус­мис­лено говори за смърт, кръв и убийс­тва. Все още не се знае дали Шабан Мей­миш има психично заболяване. Хората в селото се съб­раха пред дет­с­ката градина с призив за повече мерки за безопас­ност за децата им. Зап­лахите започ­нали преди две сед­мици. Пър­воначално гневът бил насочен към дирек­тор­ката на градината. След това заканите продъл­жили, но вече към учителите и децата. „През пет минути има видеок­лип­чета със зап­лахи. Не мога да раз­бера, защо са насочени към мен и децата, а след това и към пер­сонала. Не знам какви са обвиненията към мен и защо зап­лашва децата, заяви дирек­торка Нефсе Кой­нар. Родителите също са много изп­лашени от случ­ващото се. Те нас­тояват да се вземат някакви мерки срещу мъжа. Според близ­ките на Шабан обаче той не би посег­нал нито на децата, нито на дирек­тор­ката. Те смятат, че Шабан пуска клип­четата със зап­лахите, само защото се е ядосал на нещо. Мъжът беше задър­жан вчера в 5 РУП на полицията в София. До преди месец Шабан Мей­миш не е имал никакви противооб­щес­т­вени прояви. В началото на октом­ври заминал за Украйна, където тряб­вало да работи в строител­с­т­вото.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...