Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 191, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Равносметката от вота: ГЕРБ губи позиции, БСП се завръща в местната власт

Равносметката от вота: ГЕРБ губи позиции, БСП се завръща в местната власт

Равносметката от вота: ГЕРБ губи позиции, БСП се завръща в местната власт

ГЕРБ печели 9, но губи областни 7 града, а в 2 не се стига до балотаж

БСП с пробив в Русе, Благоев­г­рад, Пер­ник и Раз­г­рад, минимална раз­лика с победителя в Шумен и Ловеч при големи съм­нения за купуване на гласове и манипулации

Мая Манолова финишира с едва под 5 % раз­лика от Фан­дъкова, ще оспорва изборите

Ето и изнесените от ЦИК данни за облас­т­ните градове към 05:00 часа при 100% обработени протоколи, в които имаше втори тур на мес­т­ния вот:

Новият кмет на Благоев­г­рад е независимият кан­дидат Румен Томов. За него на балотажа са гласували 56.61% (18 639 гласа). Досегаш­ният кмет Атанас Кам­битов остана втори с 40.98% (13 494 гласа).

Новият кмет на Варна е Иван Пор­т­них от ГЕРБ с 60,79% (49 207 гласа). Втори остана Кос­тадин Кос­тадинов с 35,99% (29 138 гласа).

Новият кмет на Видин е Цветан Цен­ков от Мес­тна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтер­натива, ЗНС, БЗНС, БДСР), който получи 58,27% (11 610 гласа). Втори остана Огнян Цен­ков от ГЕРБ с 39.49% (7869 гласа).

Новият кмет на Доб­рич е Йор­дан Йор­данов от Мес­тна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) с 66.54% (18 898 гласа). Втора остана Надежда Пет­кова от Мес­тна коалиция ГЕРБ (СДС) с 31,97% (9079 гласа).

Новият кмет на Ловеч е Кор­нелия Маринова от ГЕРБ с 48.45% (8395). Втора остана Радина Бан­кова от „БСП за Бъл­гария“ с 46,45% (8048 гласа).

Новият кмет на Пазар­джик е Тодор Попов от Мес­тна коалиция „Новото време“ с 56,11% (17 169 гласа). Втори остана Благо Атанасов Солов от Мес­тна коалиция „БСП за Бъл­гария“ (Земедел­ски народен съюз, Пар­тия на Зелените, Социал­демок­ратическа пар­тия, НФСБ, Движение за радикална промяна “Бъл­гар­ска пролет“) с 41,05% (12 561 гласа).

Новият кмет в Пер­ник е Станис­лав Владимиров от „БСП за Бъл­гария“ с 50,27% (18 652гласа). Втора остана Вяра Церов­ска от ГЕРБ с 47,68% (17 694гласа).

Новият кмет на Плевен е Георг Спар­тан­ски, под­к­репен от Инициативен комитет — Община Плевен, с 50.60% (22 240 гласа). Втори остана Мирос­лав Пет­ров от ГЕРБ с 47,24% (20 762 гласа).

Новият кмет на Плов­див е Здравко Димит­ров от ГЕРБ с 57,32% (46 887 гласа). Втори остана Славчо Атанасов от Мес­тна коалиция „НФСБ (ВМРО-БНД)“ с 38,1% (31 161 гласове).

Новият кмет на Раз­г­рад е Денчо Боя­джиев от „БСП за Бъл­гария“ с 54,32% (8881 гласа). Втори остана Вален­тин Василев с 42,48% (6945 гласа).

Новият кмет на Русе е Пенчо Мил­ков от Мес­тна коалиция БСП за Бъл­гария (АБВ, Движение за радикална промяна Бъл­гар­с­ката пролет, ПД Социал­демок­рати) с 60,53% (30 975 гласа). Втора остана Диана Иванова с 36,63% (18 746 гласа).

Новият кмет на Силис­тра е Юлиян Най­денов от ГЕРБ с 52,12% (8540 гласа). Втори остана Мом­чил Неков от Мес­тна коалиция БСП за Бъл­гария (БСП за Бъл­гария, НДСВ, ДРП Бъл­гар­с­ката пролет, МИР) с 45,63% (7477 гласа).

Новият кмет на Сливен е Стефан Радев от ГЕРБ с 64,75% (21 109 гласа). Втори остана Кольо Йор­данов Милев от „БСП за Бъл­гария“ с 32,71% (10 663 гласа).

Новият кмет на Смолян е Николай Мелемов от ГЕРБ с 56,73% (9113 гласа). Втори остана Стефан Атанасов Саб­рутев от „БСП за Бъл­гария“ с 40,52% (6509 гласа).

Кан­дидатът за кмет на София е Йор­данка Фан­дъкова. Дан­ните от 100 процента обработени сек­ционни протоколи в ОИК сочат, че досегаш­ният кмет на столицата Йор­данка Фан­дъкова е получила 209 542 гласа или 49.98 процента. Бив­шият омбуд­с­ман и независим кан­дидат Мая Манолова е съб­рала под­к­репа от 189 176 гласа или 45.13 процента. Да не под­к­репят никого от двамата кан­дидати, стиг­нали балотажа, са изб­рали 4.89 процента или 20 493 от гласувалите граж­дани, показ­ват още дан­ните. 

Новият кмет на Тър­говище е Дарин Димит­ров от ГЕРБ с 69,41% (16 673 гласа). Втори остана Хамди Мех­медов Илиязов от Движение за права и свободи (ДПС) с 29,27% (7032 гласа).

Новият кмет на Шумен е Любомир Хрис­тов от ГЕРБ с 48,57% (12 538 гласа). Втори остана Вен­цис­лав Вен­ков от „БСП за Бъл­гария“ с 48,27% (12 461 гласа).

Новият кмет на Ямбол е Вален­тин Реван­ски от „Пряка демок­рация“ с 61,92% (12 722 гласа). Втори остана Катя Геор­гиева от „БСП за Бъл­гария“ с 35,27% (7247 гласа).

На първи тур на мес­т­ните избори градоначал­ници изб­раха в Бур­гас, Велико Тър­ново, Враца, Габ­рово, Кър­джали, Мон­тана, Стара Загора, Хас­ково и Кюс­тен­дил. В 8 от тях — победители станаха кан­дидатите на ГЕРБ, а в 1 — на ДПС.

С най-високи резул­тати бяха трима кметове.

Най-категорична бе победата във Враца на Калин Каменов от ГЕРБ, който събра 72.8% под­к­репа и ще бъде начело на града за втори ман­дат.

В Мон­тана - Златко Жив­ков от мес­тна коалиция СДС-ГЕРБ спечели рекор­ден шести пореден ман­дат с 71.7% одоб­рение. Той управ­лява града вече 20 години, а с тази победа му пред­с­тоят нови 4.

В Стара Загора — безапелацион­ната победа бе за Живко Тодоров от ГЕРБ с 68.6%. Той ще бъде кмет за трети ман­дат.

С не по-малко впечат­ляващ резул­тат на първи тур в Бур­гас бе Димитър Николов от ГЕРБ, който спечели чет­върти пореден ман­дат. Той събра 65.8% от гласовете в града при 10% за втория — Николай Тишев от БСП.

И Велико Тър­ново запази досегаш­ния си градоначал­ник - Даниел Панов — с 60.5% под­к­репа, той ще управ­лява града трети ман­дат. Весела Лечева от мес­тна коалиция, под­к­репена от БСП, остана втора.

Пореден пети ман­дат за Хасан Азис от ДПС в Кър­джали с 53.02% на сто от гласувалите. Там едва една трета от гласовете отидоха за Никола Чанев от ГЕРБ.

Таня Хрис­това ще управ­лява за трети ман­дат Габ­рово с 58.6% под­к­репа. Кан­дидатът от мес­тна коалиция, под­к­репена от БСП Ивелин Николов остана втори с малко над 17%.

Петър Паунов от мес­тна коалиция, под­к­репена от ГЕРБ, зас­тава начело на Кюс­тен­дил за чет­върти пореден път с 54.9% одоб­рение. Независимият Здравко Милев остана втори.

Станис­лав Дечев е новият кмет на Хас­ково с 51.7% от гласовете. Опонен­тът му от БСП Коста Стоев събра 17% под­к­репа.

В София: Дес­ните измес­т­ват ГЕРБ по райони, БСП с кмет на „Изг­рев”, под­к­репен от левицата поема „Младост”

Ето и изб­раните районни кметове в София след втория тур на мес­т­ните избори при обработени 100% СИК протоколи в ОИК.

РАЙОН ИСКЪРГЕРБ

- Ивайло Елков Цеков (ГЕРБ-СДС) — 9368 гласа (46.13%);

- Борис Цвет­ков Цвет­ков (БСП) — 9254 гласа (45.56%);

РАЙОН ПОДУЯНЕГЕРБ

- Ева Митова (ГЕРБ-СДС) — 11 678 гласа (53.07%);

- Веселин Жечев (БСП) — 8322 (37.82%);

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦДБ

- Кон­с­тан­тин Пав­лов (Демок­ратична Бъл­гария) — 11 513 (56.85%);

- Любомир Дреков (ГЕРБ-СДС) — 7007 (34.60%);

РАЙОН НОВИ ИСКЪРГЕРБ

- Даниела Рай­чева (ГЕРБ-СДС)- 5589 (55.97%);

- Владис­лав Владимиров (Бъл­гария на граж­даните) — 3954 (39.60%);

РАЙОН ВИТОШАГЕРБ

- Теодор Пет­ков (ГЕРБ-СДС) — 10 876 (50.47%);

- Христо Въл­чанов (ДБ) — 8802 (40.84%);

РАЙОН МЛАДОСТНЕЗАВИСИМ

- Стефан Стефанов (независим) — 19 231 (55.55%);

- Мария Илиева (ГЕРБ-СДС) — 13 387 (38.67%);

РАЙОН ЛЮЛИНГЕРБ

- Милко Младенов (ГЕРБ-СДС) — 16 879 (49.51%);

- Мая Алек­сан­д­рова (БСП) — 14 568 (42.73%);

РАЙОН СЕР­ДИКАГЕРБ

- Тодор Кръс­тев (ГЕРБ-СДС) — 7247 (53.24%);

- Янко Янков (БСП) — 4982 (36.60%);

РАЙОН ОБОРИЩЕДБ

- Николай Алек­сан­д­ров (ДБ) — 5910 (50.92%);

- Петър Митев (ГЕРБ-СДС) — 4546 (39.17%);

РАЙОН ВЪЗ­РАЖ­ДАНЕГЕРБ

- Савина Савова (ГЕРБ-СДС) — 6068 (46.81%);

- Васил Кънев (ДБ) — 5651 (43.60%);

РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНАГЕРБ

- Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС) — 8291 (47.47%);

- Георги Миланов (независим) — 7725 (44.23%);

РАЙОН НАДЕЖДАГЕРБ

- Димитър Димов (ГЕРБ-СДС) — 10 324 (51.63%);

- Стоян Цвет­ков (БСП) — 7818 (39.09%);

РАЙОН ИЛИН­ДЕНГЕРБ

- Иван Божилов (ГЕРБ-СДС) — 5445 (50.22%);

- Георги Томов (БСП) — 4485 (41.36%);

РАЙОН ПАН­ЧАРЕВОНЕЗАВИСИМ

- Николай Гюров (независим) — 6048 (62.57%);

- Димитър Сичанов (ГЕРБ-СДС) — 3207 (33.18%);

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛДБ

- Ангел Стефанов (ДБ) — 10 345 (55.62%);

- Хрис­тина Семер­джиева (ГЕРБ-СДС) — 6816 (36.65%);

РАЙОН КРАСНО СЕЛОДБ

- Росина Станис­лавова (ДБ) — 14 829 (50.34%);

- Христо Апос­толов (ГЕРБ-СДС) — 11 585 (39.33%);

РАЙОН СЛАТИНАДБ

- Георги Илиев (ДБ) — 12 366 (51.62%);

- Наталия Стоянова (ГЕРБ-СДС) — 9614 (40.13%);

РАЙОН ВРЪБ­НИЦАГЕРБ

- Младен Младенов (ГЕРБ-СДС) — 6854 (48.42%);

- Владимир Пет­ров (БСП) — 6056 (42.78%);

РАЙОН ТРИАДИЦАДБ

- Димитър Божилов (ДБ) — 13 387 (54.10%);

- Николай Тер­зиев (ГЕРБ-СДС) — 8761 (35.41%);

РАЙОН ИЗГ­РЕВБСП

- Делян Геор­гиев (БСП) — 5730 (51.32%);

- Цветомир Жеков (ГЕРБ-СДС) — 4440 (39.76%);

РАЙОН СТУДЕН­Т­СКИДБ

- Петко Горанов (ДБ) — 5602 (50.77%);

- Димитър Дил­чев (ГЕРБ-СДС) — 4441 (40.24%);

РАЙОН СРЕДЕЦДБ

- Трайчо Трай­ков (ДБ) — 6484 (54.21%);

- Любомир Ковачев (ГЕРБ-СДС) — 4135 (34.57%).

България

Икономика

Култура

Спорт

ЦСКА игра слабо, но постигна успех над Пирин

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич не остана очарован от играта на своите след победата над Пирин (Благоев­г­рад) и се закани тимът му да изгл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Володимир Зеленски подписа указ, с който забранява каквито и да било преговори с Владимир Путин

Гор­ната камара на рус­кия пар­ламент под­к­репи в…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...