Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Витанов: Механизмът за сътрудничество и проверка е формален и неефективен

Петър Витанов: Механизмът за сътрудничество и проверка е формален и неефективен

Петър Витанов: Механизмът за сътрудничество и проверка е формален и неефективен

“Бъл­гарите сме свик­нали док­ладът на Европейс­ката комисия често да бъде изпол­з­ван за вът­реш­нополитически цели. Пред­с­тоят избори и в Бъл­гария, и в Румъния и някои политически пар­тии ще се опитат да капитализират изводите за двете страни. Затова Механиз­мът за сът­руд­ничес­тво и проверка трябва да отпадне, за да не бъде изпол­з­ван като инс­т­румент за политически цели“. Това заяви ръководителят на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП Петър Витанов пред Бг Он Еър в Страс­бург.  Той акцен­тира на това, че премах­ването на док­лада е само стъпка към прек­ратяване на механизма и рефор­мите следва да продъл­жат. Витанов каза още, че док­ладът на Европейс­ката комисия е положителен за Бъл­гария. “Всички полагахме усилия — не само правител­с­т­вото, а и опозицията — за да отпадне механиз­мът. Той е дис­к­риминационен по своя харак­тер, докол­кото се прилага само за 2 от дър­жавите членки, а проб­леми с вър­ховен­с­т­вото на закона има и в други страни членки“, комен­тира още той. Евродепутатът добави, че механиз­мът  е и неефек­тивен, защото в пос­лед­ните години се е превър­нал в чиста фор­мал­ност и е прес­танал да се базира на обек­тивни критерии. „ Тази стъпка не е изненада, още през януари Юнкер обяви, че целта му е отпадане на Механизма за сът­руд­ничес­тво и проверка до края на ман­дата на нас­тоящата ЕК. Правител­с­т­вото може и да е убедило Брюк­сел, че всички препоръки са изпъл­нени, но по-важно е дали бъл­гар­с­ките граж­дани са убедени в същото“, под­черта Витанов.

Петър Витанов обясни, че се пред­вижда и въвеж­дането на нов, всеоб­х­ватен механизъм за всички дър­жави членки. “Това е под­ход, който носи по-висока степен на рав­нопос­тавеност и обек­тив­ност на третирането за всички дър­жави. Все още не сме видели критериите, по които ще бъде раз­работен той. Да се надяваме, че няма да са по-тежки от досегаш­ните“, комен­тира още Витанов

 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие