Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Пенчо Милков, Русе: Грижата за малките населени места е сред основните ми приоритети

Пенчо Милков, Русе: Грижата за малките населени места е сред основните ми приоритети

Пенчо Милков, Русе: Грижата за малките населени места е сред основните ми приоритети

Многократно съм бил сред вас, познавам проблемите, имам идеи как да бъдат решени, заяви кандидатът за кмет на БСП

Кан­дидатът за кмет на Русе, издиг­нат от мес­тна коалиция “БСП за Бъл­гария”, Пенчо Мил­ков посети село Хотанца в община Русе. Той беше прид­ружен от кан­дидати за общин­ски съвет­ници на коалицията. На  среща с жителите на селото, организирана в мес­т­ното читалище, Пенчо Мил­ков заяви, че се е кан­дидатирал за поста, защото иска да нап­рави най-доброто за града си и има енер­гия, воля и сила, за да се справи с предиз­викател­с­т­вата.

“Като народен пред­с­тавител много пъти съм бил сред вас и поз­навам проб­лемите ви. Ако бъда изб­ран за кмет, грижата ми за мал­ките населени места и тех­ните жители ще бъде един от основ­ните ми приоритети”, сподели Мил­ков. Той призова хората на 27 октом­ври да бъдат активни и да гласуват за света, който искат да видят за децата си.

Пенчо Мил­ков пред­с­тави кан­дидата за кмет на село Хотанца, издиг­нат от мес­тна коалиция “БСП за Бъл­гария”, Мелиха Тодорова и под­черта колко важно за управ­лението е кметът да бъде мес­тен човек, който поз­нава нуж­дите и проб­лемите на съселяните си. Тодорова е израс­нала и живее със семейс­т­вото си в с. Хотанца.

От своя страна тя под­черта, че ако бъде изб­рана за кмет основен приоритет в работата й ще бъдат сигур­ността и спокойс­т­вието на жителите. Съз­даването на адек­ватна тран­с­пор­тна схема, обс­луж­ваща нуж­дите на работещите хора и учащите се ще бъде основен акцент в дей­ността й. Тран­с­пор­тът е един от основ­ните въп­роси за решаване, изведен от анкет­ното проуч­ване на мес­т­ните проб­леми през 2018 г. и пред­с­тавен на общин­с­ката админис­т­рация.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...