Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова на среща с посланика на Китай, подчерта важността на „Един пояс, един път” и „17 плюс 1”

Корнелия Нинова на среща с посланика на Китай, подчерта важността на „Един пояс, един път” и „17 плюс 1”

Корнелия Нинова на среща с посланика на Китай, подчерта важността на „Един пояс, един път” и „17 плюс 1”

Лидерката на БСП прие и временно управляващия на мисията на САЩ, предстои среща и с посланика на Русия Анатолий Макаров

Пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова се срещна с Н. Пр. г-н Дун Сяод­зюн, Извън­реден и пъл­номощен пос­ланик на Китайс­ката Народна репуб­лика. В рам­ките на срещата, в която взе учас­тие и зам.-председателят на БСП Деница Златева, бяха обсъдени раз­лич­ните въз­мож­ности за задъл­бочаване на сът­руд­ничес­т­вото между двете пар­тии и двете дър­жави.

Привет­с­т­вайки пос­тиг­натия до момента нап­редък от сът­руд­ничес­т­вото в рам­ките на “17+1“, Нинова под­черта значението на пос­тигането на реални и измерими резул­тати по инициативата “Един пояс, един път“. Тя уточни, че Китайс­ката Народна репуб­лика пред­с­тав­лява важен пар­т­ньор за Бъл­гария и изрази надежда за задъл­бочаване на двус­т­ран­ното икономичес­кото сът­руд­ничес­тво.

По-късно пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова се срещна и с временно управ­ляващия посол­с­т­вото на САЩ Джъс­тин Фрид­ман.

На срещата, проведена на „Позитано” 20, бяха обсъдени редица въп­роси от взаимен интерес и актуал­ните политически проб­леми в страната, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията.

Кор­нелия Нинова запозна г-н Фрид­ман с основ­ните прог­рамни приоритети в работата на БСП през новия политически сезон, както и с целите, които пар­тията си пос­тавя в пред­с­тоящите мес­тни избори.

На срещата бяха обсъдени двус­т­ран­ните отношения между Бъл­гария и САЩ, както и предиз­викател­с­т­вата пред Бъл­гария в национален и меж­дународен план.

Днеш­ната среща е част от дип­ломатичес­ките совалки, които прави лидерът на БСП.

Вчера Нинова проведе раз­говор с извън­ред­ния и пъл­номощен пос­ланик на Китайс­ката Народна репуб­лика у нас г-н Дун Сяод­зюн, на който бяха обсъдени раз­лич­ните въз­мож­ности за задъл­бочаване на сът­руд­ничес­т­вото между двете пар­тии и двете дър­жави. 

Пред­с­тои й раз­говор и с рус­кия пос­ланик Анатолий Макаров.

Срещите на Нинова са по искане на пър­вите дип­ломати на великите сили.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...