Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Трябва ни нова концепция за наказателна политика

БСП: Трябва ни нова концепция за наказателна политика

БСП: Трябва ни нова концепция за наказателна политика

Трябва ни генерално нова кон­цеп­ция за наказател­ната политика, която да бъде дос­татъчно ефек­тивна, за да се въз­с­танови чув­с­т­вото за справед­ливост в хората. Такава кон­цеп­ция за наказател­ната отговор­ност тряб­ваше да е изработена от правител­с­т­вото в края на миналата година”. Това заяви зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ и член на ИБ на БСП Крум Зар­ков пред БТВ.

От БСП смятаме, че когато деянието е причинило смърт или тежка телесна пов­реда не трябва да има сък­ратено произ­вод­с­тво“, каза той.

Зар­ков комен­тира, че вчера инс­титуциите са се обединили около решението, които левицата и други пар­ламен­тарни групи пред­лагат –при най-тежките прес­тъп­ления да не се намалява присъдата с една трета.

Има генерален проб­лем – бъл­гар­с­ката наказателна политика се фор­мира по този начин – нещо се случва и започ­ваме да се чудим”, заяви Зар­ков. Социалис­тът отбеляза, че целта на всяко наказание е да въз­с­танови справед­ливостта и да бъде дос­татъчно преван­тивно, за да не се случ­ват тези неща. 

 

Трябва да бъдем наясно, че вед­нъж случи ли се такова деяние, никога не може да има дос­татъчно правилен отговор след това”, под­черта той.

Зар­ков комен­тира, че ако се работи бързо, в рам­ките на няколко сед­мици може да се приеме законът и на второ четене. 

 

Ако под­ходът, пред­ложен от БСП, бъде приет нав­реме, е въз­можно и вече извър­шени прес­тъп­ления, включително убийс­т­вото от Сотиря, да бъдат третирани по новата поп­равка – извър­шителите да не се въз­пол­з­ват от намалените присъди“, завърши Крум Зар­ков.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...