Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експресно парламентът ратифицира всичко необходимо за Ф-16

Експресно парламентът ратифицира всичко необходимо за Ф-16

Експресно парламентът ратифицира всичко необходимо за Ф-16

Актуализацията на бюджет 2019 също бе гласувана на първо и второ четене в един ден, без възможност за промени между двете четения

Депутатите на Бойко Борисов, Мус­тафа Карадайъ и Красимир Каракачанов одоб­риха на първо и второ четене в едно пленарно заседание договорите за закупуване от САЩ на изт­ребители Ф-16 блок 70. Екс­п­ресно в рам­ките на същото пленарно заседание те актуализираха и дър­жав­ния бюджет за нас­тоящата година, за да може цената по сдел­ката от около 2,1 млрд. лв. да бъде зап­латена на американ­с­ката страна навед­нъж, вед­нага след ратифицирането на договорите. Актуализацията на бюджет 2019 също бе гласувана на първо и второ четене в един ден, без въз­мож­ност за пред­ложения за промени между двете четения, уточни „Дарик радио”. В самото начало на пленар­ното заседание от трибуната лидерът на БСП Кор­нелия Нинова призова премиерът да дойде в пленар­ната зала и да обясни изкач­ването си от чет­вър­тък за изп­лащането на цялата сума навед­нъж. От БСП заявиха категорично, че няма да под­к­репят проек­тодоговорите за закупуването на изт­ребителите. Депутатите на “Воля“ и “Атака“ обявиха, че няма да под­к­репят сдел­ката. Това нап­равиха и от НФСБ. Лидерът им Валери Симеонов обясни, че договорената сума е много висока и че сме могли на половината от тази цена да си закупим изт­ребители европейско произ­вод­с­тво. Минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов заяви от пар­ламен­тар­ната трибуна, че ако договорите не бъдат ратифицирни сега, цената може да нарасне още.

В крайна сметка след четиричасови дебати, четирите договора за закупуване от САЩ на 8 изт­ребителя F-16 блок 70 бяха ратифицирани на първо и второ четене с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ВМРО. Пос­лед­ваха дебати за актуализация на бюджета за нас­тоящата година. Тя се налага именно заради сдел­ката с изт­ребителите. Промените пред­виж­дат на Минис­тер­с­тво на отб­раната да бъдат отпус­нати допъл­нително 2,1 млрд. лв. за нас­тоящата година за реализиране на покуп­ката. Така раз­четените за 2019 г. сред­с­тва в общ раз­мер на 271 млн. лв. за другите два мащабни проекта за модер­низация на армията – за кораби на Воен­номор­с­ките сили и машини за Сухопътни войски няма да бъдат раз­ход­вани през тази година. С актуализацията на бюджета правител­с­т­вото увеличава бюджет­ният дефицит за тази година четири пъти — до около 2% от брут­ния вът­решен продукт или 2,228 млрд. лв. Заради сдел­ката правител­с­т­вото ще емитира нови 500 млн. лева вът­решен дълг.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие