Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ГЕРБ реже машинното гласуване на местни и парламентарни избори

ГЕРБ реже машинното гласуване на местни и парламентарни избори

ГЕРБ реже машинното гласуване на местни и парламентарни избори

Управляващите са подкрепени от патриотите и „Воля”, чакат гласовете и на ДПС

ПГ на ГЕРБ пред­лага машин­ното гласуване да не се провежда на мес­тни и пар­ламен­тарни избори. Това каза депутатът от ГЕРБ и пред­седател на прав­ната комисия Анна Алек­сан­д­рова по време на прес­кон­ферен­ция във връзка с пред­ложения за законодателни промени в Избор­ния кодекс, предаде „Фокус“.

Преди минути пред­п­риехме законодателна инициатива — промяна в Избор­ния кодекс, под­писана от ГЕРБ, „Обединени пат­риоти“ и „Воля“. Тя е продик­тувана от анализа и док­лада на ЦИК, който е изк­лючително тревожен по отношение на машин­ното гласуване“, отбеляза тя.

Ако машин­ното гласуване остане, рис­куваме да провалим мес­т­ните избори, твърди още Алек­сан­д­рова.

Мес­т­ните избори са едни от най-сложните и тежки избори в бъл­гар­с­кото законодател­с­тво. Те се провеж­дат в многоман­датни избирателни райони в два тура. На някои места имаме между 3 и 4 вида избори, като прибавим и преферен­циите за общин­с­ките съвет­ници, това са 5 вида избори“, уточни тя.

“Анализът на ЦИК сочи, че на евровота от всички имащи право да гласуват машинно, са го нап­равили едва 27 %. Икономически – 60 лв. струва 1 вот на един избирател с машинно гласуване“, добави народ­ният пред­с­тавител на ГЕРБ.

Машините за гласуване се оказаха скъпос­т­руващи играчи, които не доведоха до по-честни и организирани избори, заяви депутатът от ГЕРБ Алек­сан­дър Нен­ков. 

Факт, е че на мес­т­ните избори на всяка една пар­тия ще ѝ бъде трудно да попълни сек­цион­ните избирателни комисии“, прог­нозира Нен­ков. Според него машин­ните са се оказали едни скъпос­т­руващи играчки, скъпос­т­руващ екс­перимент, който не е довел до по-честни и по-лесни организационно избори. 

Изк­лючително съм разочарован и от поведението на омбуд­с­мана, която в едно свое изказ­ване каза, че админис­т­рацията и членовете на СИК-овете са виновни затова“, посочи той. 

Имаме уверение, че ДПС ще под­к­репят отменянето на машин­ното гласуване на мес­т­ните избори, каза още Анна Алек­сан­д­рова: „Водихме такива раз­говори в комисията по правни въп­роси. Имаме уверението, че ще бъдем под­к­репени за отмяна на машинно гласуване на мес­тни избори – от всички политически пар­тии, с изк­лючение на БСП“, посочи тя. 

След прик­люч­ване на мес­т­ните избори е хубаво да има широк дебат по Закона за избор­ния кодекс, включително и за машин­ното гласуване, за да се види дали има необ­ходимост от него. Да се търси голям дебат и да се балан­сират нещата правилно“, добави народ­ният пред­с­тавител от ГЕРБ

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие