Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Без винетки по Северната тангента

Без винетки по Северната тангента

Без винетки по Северната тангента

Решението бе обявено от премиера Бойко Борисов, след като граждани заявиха протестна готовност

Няма да има винетки за пол­з­ването на Север­ната тан­гента, отсече премиерът след извън­редно заседание с учас­тието на шефа на АПИ, регионал­ния минис­тър, финан­совия и вът­реш­ния минис­тър. Това се случи след ост­рата позиция на опозицион­ната БСП и след обявената готов­ност на граж­дани да протес­тират, и въп­реки че до пос­ледно властта обявяваше, че винетки в този район все пак ще има.

Борисов припомни, че и Север­ната, и Южната дъга са нап­равени за удоб­с­тво на хората и затова ситуацията си остава същата, като през миналата година.

Надявам се да не се спекулира повече по тази тема, обобщи Борисов.

Въз­можно е да въз­ник­нат грешки при елек­т­рон­ната сис­тема за закупуване винетки, защото тя все още е нова. Това заяви в предаването „Тази сут­рин” пред­седателят на УС на Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура” инж. Светос­лав Глосов.

Само вчера са продадени над 380 хил. винетки, тоест на всяка 20-та секунда в дър­жавата е продавана винетка, каза шефът на Път­ната аген­ция.

1,5 млн. лв. са приходите от продажба на винетки от 17 декем­ври до вчера. Тези, които са си купили винетка няма да бъдат прих­ващани като нарушители от ТОЛ-полицията. Тези автомобили започ­ват да бъдат раз­полагани по Репуб­ликан­с­ката пътна мрежа, вчера броят им беше малък, бяха базирани около София, искаме хората да свик­ват с тях и да ги раз­поз­нават. Към този момент няма глобени”, заяви Глосов.

Шефът на Път­ната аген­ция обясни, че глоби няма да бъдат налагани на шофьорите, чиито винетки важат и през 2019 г., но не са кон­вер­тирани в елек­т­ронни. При залавяне на нарушител, ТОЛ-полицията няма да събира глобата в брой, тя ще може да бъде платена само чрез ПОС-терминал или по бан­ков път – в срок от две сед­мици.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...