Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кирил Добрев: Тези, които строят българските пътища, същите ги и почистват

Кирил Добрев: Тези, които строят българските пътища, същите ги и почистват

Кирил Добрев: Тези, които строят българските пътища, същите ги и почистват

Фирми асфалтират при 20 сантиметра сняг. За абсурда алармираха от БСП

Тези, които строят бъл­гар­с­ките пътища, същите ги и почис­т­ват. Тези са същите, на които дадохте 1 млрд. и 300 млн. лв, за да си приберат тех­никата. Не питайте кой чисти, а как са проведени тър­говете, защото ако бяха проведени нор­мално, в една нор­мална дър­жава, щяха да спечелят най-добрите. Пътищата щяха да са качес­т­вени и почис­т­ването нямаше да е на това ниво“. Така зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев комен­тира пуб­ликация на народ­ния пред­с­тавител от ГЕРБ Десис­лава Атанасова във Фейс­бук, в която се казва: „Три часа от Благоев­г­рад до София. АПИ, кой почис­тва тази магис­т­рала? Искам имена. Писна ми Борисов и ГЕРБ да са виновни за всичко“. Доб­рев под­черта, че само два часа след това, пуб­ликацията е била свалена. „Трябва да имаш смелостта да задаваш въп­роси и смелостта да получаваш отговори за тях“, каза още зам.-председателят на левицата.

Кирил Доб­рев припомни, че миналата сед­мица група от фирми, които управ­ляват ресурс от близо 10 млрд. европейски сред­с­тва, стач­куваха срещу опозицията. „Бяха извадили работ­ници и тежка тех­ника, докато босовете на фир­мите бяха приемани на всички нива в дър­жавата. Протес­тираха срещу това, че опозицията плюе по бранша и че ги нарича корум­пирани. Нищо не са раз­б­рали от това, което сме казали. Ние сме недоволни от начина и от сис­темата, която управ­лява европейс­ките сред­с­тва, а не от работ­ниците и инженерите, които вър­шат своята работа. Недоволни сме от начина, по който се въз­лагат поръч­ките, от начина, по който се изпъл­няват и от начина, по който се приемат нак­рая – дали са качес­т­вени или не“, уточни той. Доб­рев даде за пример клипче от миналата сед­мица, в което във Велин­г­рад асфал­тират при 5 см. сняг. „Замъл­чахме си. Нор­мално е – инженерин­гови решения, закъс­нели. Вчера обаче проб­ваха в друга община да асфал­тират вече при 20 см. сняг. Щом при 5 се е получило, защо да не проб­ват и при 25, при положение, че 24 часа вали! Не трябва обаче да се задава въп­росът защо този път след година и половина ще се напука и защо после пак ще се борим за некачес­т­вени пътища“, комен­тира Доб­рев. Той пред­ложи ново и иновативно решение в политичес­кия живот – всички снегорини да се съберат в София и да стач­куват срещу БСП. „След като бъдат приети от АПИ, Минис­тер­с­кия съвет и Народно съб­рание, преди да си тръг­нат към провин­цията, да си изберат по една софийска улица, да пус­нат греб­лото и да си тръг­нат. Защото в София имаше само едно чисто трасе и това беше трасето на „Графа“, където никой не минава“, каза още Кирил Доб­рев. 

БСП няма да поз­воли нито един от ней­ните членове, зас­тъп­ници, сим­патизанти да бъде под­ложен на тор­моз

“Село Галиче е сим­вол на ретро-мутренската дър­жава. Това е селото с най-много палежи и побои на глава от населението в нашата малка дър­жава“, това заяви Кирил Доб­рев. Той обясни, че в селото страхът, омразата и без­надеж­ността са  ежед­невие. “На час­тич­ните избори БСП пусна много жалби и въз­ражения, но с помощта на ГЕРБ кан­дидатът на Ценко Чоков беше изб­ран за кмет“, поясни Доб­рев. 

“На 12 декем­ври беше извър­шен пореден палеж срещу моето семейс­тво от групата на Ценко Чоков“, това каза кан­дидатът за кмет на село Галиче  Веселин Тушинов. Той раз­каза, че се знае кои са извър­шителите. “Това, че не можем да го докажем, не означава обаче, че не са те. Спокойс­т­вие имаше само, когато бяха в ареста 11 месеца“, допълни Тушинов. “Преди 2 месеца беше запалена къща на друг свидетел срещу Ценко Чоков. Пред свидетели беше пребито и едно момче — наш зас­тъп­ник. Ценко Чоков и неговата група придобиха чув­с­тво за без­наказаност и дерибейс­т­ват в нашия район“, обясни той. “Те са на свобода, всич­ките са осъдени на първа инс­тан­ция с минимални присъди. Това ги окрилява, за да извър­ш­ват нови прес­тъп­ления. Страхът в селото е пов­семес­тен — всяко семейс­тво се притес­нява. Ситуацията излиза извън кон­т­рол. Няма дър­жава и закони в това село“, зак­лючи Тушинов.

Кирил Доб­рев се обърна към минис­търа на вът­реш­ните работи. “Момен­тално да се нас­рочи проверка на облас­тна дирек­ция Враца и да бъде освободен дирек­торът на РПУ Бяла Слатина — Красимир Йон­чев“, каза зам.-председателят на БСП. Той поясни, че по времето на Йон­чев са извър­шени всички палежи и побоища в Бяла Слатина, както и че е вър­нат на работа преди 6 месеца. По думите му атмос­ферата в селото продъл­жава да бъде същата. “Момен­тално да бъде въз­с­тановен редът и спокойс­т­вието в селото. БСП няма да поз­воли нито един от ней­ните членове, зас­тъп­ници, сим­патизанти да бъде под­ложен на тор­моз — физически, финан­сов и всякакъв друг. В противен случай — ще прибег­нем към искане на оставка на минис­търа на вът­реш­ните работи“, призова Доб­рев. 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...